Hem Ekonomi Swedavia tvingas betala tillbaka 880 Mkr

Swedavia tvingas betala tillbaka 880 Mkr

förbi admin
0 kommentar

Regeringen har fattat beslut om att ge Kammarkollegiet i uppdrag att återkräva cirka 880 miljoner kronor av det kapitaltillskott om 2 500 miljoner kronor som, utifrån ett tidigare bemyndigande av Riksdagen, utbetalades till Swedavia 23 oktober 2020.

Ägarens kapitaltillskott om 2 500 miljoner kronor i oktober 2020 gjordes på marknadsmässiga grunder. Med anledning av en inkommen klagan har EU-kommissionen granskat kapitaltillskottet utifrån den praxis som skapats under covid-19-pandemin, vilket gör att regeringen nu bedömer att 1 621 miljoner kronor kommer att kunna godkännas av EU-kommissionen enligt EUF-fördragets (Europeiska unionens funktionssätt) statsstödsregler. Därmed behöver överskjutande belopp om cirka 880 miljoner kronor jämte ränta återbetalas av Swedavia och Kammarkollegiet ska senast 31 oktober 2022 återkomma med en precisering av beloppet till Näringsdepartementet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Swedavia kommer nu även att undersöka regeringsbeslutets eventuella konsekvens för andra tidigare mottagna stöd till följd av covid-19-pandemin såsom omställningsstödet på sammanlagt 441 miljoner kronor. Granskningen av aktieägartillskottet och osäkerhet kring eventuell påverkan på andra statliga stöd har tidigare kommunicerats i riskavsnitten i delårsrapporter och årsredovisning.

Du kanske också gillar