Hem Ekonomi Swedbank klår förväntningarna | GP

Swedbank klår förväntningarna | GP

förbi admin
0 kommentar

Swedbank redovisar en rörelsevinst före kreditförluster på 10 373 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2022. Det kan jämföras med vinsten på 6 099 miljoner kronor under motsvarande kvartal ett år tidigare.

Vinstlyftet var större än väntat. Analytiker hade i snitt räknat med en rörelsevinst före kreditförluster på 9 031 miljoner kronor, enligt en sammanställning av prognoser gjord av Bloomberg.

Lägre utdelning än väntat

Styrelsen föreslår en utdelning på 9:75 kronor per aktie, mot väntade 10 kronor. Det kan jämföras med utdelningen på 11:25 kronor per aktie ett år tidigare (inklusive 2 kronor i extra utdelning).

Räntenettot, det banken tjänar på skillnaden mellan in- och utlåningsräntor, steg till 10 921 miljone kronor. Det kan jämföras med 6 746 miljoner kronor ett år tidigare och en snittprognos på 9 477 miljoner kronor.

Provisionsnettot sjönk till 3 448 miljoner kronor, från 4 020 miljoner ett år tidigare. Där låg snittprognosen på 3 727 miljoner.

Högre kreditförluster

Kreditförlusterna steg till 679 miljoner kronor, mot väntade 541 miljoner kronor. Under fjärde kvartalet 2021 återfördes stora avsättningar för befarade kreditförluster, vilket gav en positiv resultateffekt på 67 miljoner kronor.

Bankens totala intäkter lyfte till 16 124 miljoner kronor. På den raden hade analytiker räknat med 14 620 miljoner kronor.

Rörelsekostnaderna under fjärde kvartalet sjönk till 5 750 miljoner kronor, från 5 842 miljoner ett år tidigare. Där låg förväntningarna på 5 840 miljoner kronor.

Rättad: I en tidigare version angavs fel siffra för vinsten fjärde kvartalet 2021.

Du kanske också gillar