Hem Ekonomi Tillgång på cement är avgörande för gruvindustrin – Norran

Tillgång på cement är avgörande för gruvindustrin – Norran

förbi admin
0 kommentar

Den 6 juli 2021 briserade cementkrisen då Mark- och miljööverdomstolen meddelade att de avvisade Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i Slite på Gotland. 

Beslutet gjorde att Sverige riskerades att kastas in i en allvarlig cementkris – och att både bostäder och infrastruktur under produktion skulle utsättas för ett akut byggstopp.

Det akuta läget i cementkrisen undanröjdes temporärt av en tillfällig lagstiftning som gav Cementa ett förlängt tillstånd att bryta kalksten i Slite till årsskiftet 2022/2023. Men vad som händer efter årsskiftet är fortfarande oklart. Cementkrisen är inte över – utan har bara skjutits på framtiden. 

Redan våren 2023 kan vi återigen stå inför en akut situation. Cementa har lämnat in en ny ansökan om ett fyraårigt tillstånd men utgången är inte given. 

Ett stopp för kalkbrytningen i Slite från årsskiftet skulle innebära en tvärnit för hela den svenska ekonomin. 

Enligt Byggföretagens senaste konsekvensanalys, genomförd av det oberoende konsultföretagen WSP, kan ett produktionsstopp resultera i 160 000 förlorade jobb under 2023 med ett samlat produktionsbortfall i ekonomin på närmare 140 miljarder kronor.

 Det är inte enbart bygg- och anläggningsbranschen som drabbas av cementkrisen. 

Gruvindustrins årliga behov av cement uppgår till cirka 250 000 ton – vilket motsvarar ungefär sju procent av den totala efterfrågan i Sverige. Tillgång på cement är helt avgörande för gruvindustrin och LKAB har för egen del bedömt att helt strypta leveranser skulle medföra ett omfattande produktionsbortfall. 

På kort sikt är det inte heller möjligt att ställa om till ökad import för att täcka ett produktionsbortfall från Slite. 

Samtidigt har det geopolitiska läget i vår omvärld förvärrats – inte minst genom Rysslands invasion av Ukraina, som utöver det mänskliga lidandet, lett till ökade insikter om behovet av nationell beredskap. 

Den nya riksdagen som samlas efter valet kan inte stå oförberedda för att få till stånd insatser som skapar en långsiktigt hållbar och tryggad cementförsörjning i hela Sverige.

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen

Du kanske också gillar