Hem Ekonomi Tyska staten tar 30 procent av Uniper — Fortums andel krymper, men mer finländska pengar krävs inte

Tyska staten tar 30 procent av Uniper — Fortums andel krymper, men mer finländska pengar krävs inte

förbi admin
0 kommentar

Stabiliseringspaketet för Uniper, som offentliggjordes på fredagen, innebär att tyska staten tar en ägarandel på 30 procent i Uniper. Tyska staten tecknar nyregistrerade aktier till ett värde av cirka 267 miljoner.

Samtidigt åtar sig tyska staten att förse Uniper med ytterligare 7,7 miljarder euro för att täcka framtida förluster. En representant för den tyska regeringen kommer också att ta plats i Unipers förvaltningsråd.

Uppgörelsen innebär att Fortums nuvarande andel på 78 procent av aktierna i Uniper späds ut till cirka 56 procent. Fortum förblir dock majoritetsägare.

Inte mer pengar från Finland

Fortum har hittills i år försett Uniper med 8 miljarder euro. Enligt Fortums vd och koncernchef Markus Rauramo kräver den lösning som nu förhandlats fram att Fortum – och i förlängningen de finska skattebetalarna – inte behöver gå in med mer kapital i Uniper.

Enligt Fortums vd Markus Rauramo är det viktigt att uppgörelsen inte kräver ytterligare kapital från Fortum, utöver de 8 miljarder euro bolaget redan har tillhandahållit.

— Vi genomlever en energikris utan motstycke, vilket kräver kraftfulla åtgärder. Efter intensiva men konstruktiva förhandlingar hittade vi en lösning som alla berörda parter accepterade. Det var bråttom att trygga Europas gasförsörjning i en tid av krig, säger Rauramo.

Rauramo påpekar att Ryssland använder energi som ett vapen mot Europa som en del av kriget i Ukraina. Han säger att det har varit omöjligt att fullt ut förbereda sig på den affärsrisk som Rysslands begränsningar i gasexporten till Europa har inneburit.

— Den lösning som nu har nåtts var i den här situationen den bästa möjliga för alla berörda parter. Nästa steg är att hitta en framtida väg för Unipers gasverksamhet som är lönsam och mindre riskabel.

De strypta gasleveranserna från ryska Gazprom har orsakat Uniper dagliga förluster på tiotals miljoner euro. I vilken mån Unipers förluster fortsätter beror enligt Rauramo på marknadspriset på naturgas och på hur mycket gas Gazprom levererar.

– Om Gazprom levererar normala mängder i enlighet med kontraktet uppstår inga förluster. Kommer det ingen gas alls från Gazprom är förlusterna avsevärda. Men det här är spekulationer, vi vet inte hur det går, sade Rauramo vid fredagens pressinformation.

En positiv sak ur Unipers synvinkel är att bolaget från den 1 oktober har möjlighet att föra 90 procent av de ökade kostnaderna vidare till konsumentpriserna, vilket innebär en stor lättnad.

Stabiliseringspaketet kräver ännu myndighetsgodkännanden bland annat från EU-kommissionen samt från en extra bolagsstämma i Uniper.

Kraftiga kursrörelser

Uppgörelsen kring Uniper föll dock inte investerarna i smaken. Före presentationen steg Fortums aktie kraftigt på Helsingforsbörsen och handelsstoppades klockan 11.45 när den hade gått upp med över 8 procent.

När handeln återupptogs var aktien som mest uppe 12,6 procent. Men efter att räddningspaketet hade offentliggjorts föll aktien tillbaka, och låg på eftermiddagen på cirka -7 procent.

Henri Parkkinen, senioranalytiker på OP, säger att den kraftiga kursrörelsen kan bero på att stabiliseringspaketet är så komplicerat och dess effekter är svåra att förutse.

– Uppgörelsen innehåller många rörliga delar och de ekonomiska följderna är svåra att bedöma. De närmste veckorna får vi säkert mer information och större klarhet.

Enligt Parkkinen är det dock positivt är att överenskommelsen över huvud taget nåddes.

– Positivt är också att Uniper från oktober har möjlighet att föra sina ökade kostnader vidare till konsumenterna.

Parkkinen säger att vi sannolikt får räknar med en relativt svag resultatutveckling hos Uniper den närmaste tiden. Bolaget tvingas göra omstruktureringar, vilket kräver resurser.

Han tror inte heller att någon vinstutdelning är att vänta från Uniper de kommande åren. Det försvagar i sin tur även Fortums möjligheter att ge vinstutdelning, eftersom Fortum har fått betydande summor från Uniper – pengar som nu faller bort.

Av sin fjolårsvinst betalade Fortum ut över en halv miljard euro till finska staten.

Vad är Uniper?

Energibolaget Uniper är ett av Europas ledande gasbolag med verksamhet i främst Centraleuropa, Storbritannien, Sverige och Ryssland. Dess största marknad finns i Tyskland, där också bolagets huvudkontor ligger. Utöver gas har Uniper också kol-, vatten- och kärnkraftverk.

Hur är Uniper kopplat till finska staten?

Uniper är sedan fyra år tillbaka ett dotterbolag till finska Fortum.

Finska staten är kopplad till Uniper i och med att den äger 51 procent av Fortum.

Uniper har både kostat och hämtat pengar till Fortum. I bokslutet för 2021 gjorde Fortum en rörelsevinst på drygt 2,5 miljarder euro. Av den vinsten stod Uniper för 1,1 miljarder och verksamheten i Ryssland för drygt 260 miljoner, skrev HBL i början av juli.

Varför befinner sig Uniper i ekonomisk knipa?

Uniper har köpt en betydande del av all sin gas från Ryssland. I och med kriget i Ukraina har västvärlden riktat kraftiga sanktioner mot Ryssland som svarat med motsanktioner. Det har bland annat inneburit att Unipers ryska samarbetspartner Gazprom begränsat gasleveranserna till Tyskland.

Det har satt Uniper i en svår knipa eftersom bolaget har lovat leverera en viss mängd gas till Tyskland. Gazprom har bara levererat ungefär 40 procent av de avtalade gasleveranserna, och därför har Uniper varit tvunget att köpa gas till ett högt pris av andra leverantörer.
Fortum har understött Uniper med åtta miljarder euro i intern finansiering sedan kriget började, och största delen av den summan har redan använts, skrev HBL i mitten av juli.

Hur stora förluster är det frågan om?

Den 8 juli uppgav Unipers vd att bolaget gör dagliga förluster på flera tiotals miljoner euro.

Vad innebär stödpaketet?

1. Tyska staten tar över aktier i Uniper motsvarande 30 procent av gasbolaget. Fortums andel i Uniper minskar till 56 procent, vilket innebär att bolaget förblir majoritetsägare.

2. Tyskland förser Uniper med ytterligare 7,7 miljarder euro för att täcka eventuella förluster.

3. Den tyska statsägda banken KFW ger Uniper ytterligare 7 miljarder euro i likviditetsstöd genom att öka den befintliga kreditfaciliteten från nuvarande 2 miljarder euro till 9 miljarder euro.

4. En representant för den tyska regeringen kommer att ta plats i Unipers förvaltningsråd.

Källa: Källor: Uniper, Fortum, HBL, Yle

Du kanske också gillar