Hem Ekonomi Underhåll för barn kostar mer än ni tror

Underhåll för barn kostar mer än ni tror

förbi admin
0 kommentar

Även om antalet skilsmässor sjunkit sedan åren före pandemin är det fortfarande många giftermål som slutar med att paren går skilda vägar. Man kan fortfarande räkna med att uppemot hälften av giftermålen slutar med skilsmässa och de flesta är 35–49 år när de bryter upp.

Det innebär att det är vanligt att paren har barn när de skiljer sig. Enligt Statistikmyndigheten SCB, är det ungefär 25 procent av barnen som vid 17 års ålder inte längre bor med båda sina ursprungliga föräldrar.

Om föräldrarna inte bor tillsammans ska den som inte har barnen boende hos sig betala underhållsbidrag till den förälder där barnen bor. Underhållsbidragets storlek bestäms av barnets behov och föräldrarnas inkomster.

Föräldrarna kan till exempel ha kommit överens om att barnet ska ägna sig åt dyra fritidsaktiviteter som ridning eller ishockey. Dessutom kan det vara stora skillnader i föräldrarnas inkomster.

Foto: Per Groth

– Tanken är att föräldrarna ska bidra efter förmåga och jag har inte hört att någon tycker att den principen är fel, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Men trots det kan det uppstå diskussion mellan föräldrarna om underhållsbidragets storlek.


Det är lätt hänt när man är osams och ska skiljas. Men då bör föräldrarna fråga sig om de tycker att deras barn ska ha det allra billigaste eller som de har en annan ambitionsnivå

– Det är lätt hänt när man är osams och ska skiljas. Men då bör föräldrarna fråga sig om de tycker att deras barn ska ha det allra billigaste eller om de har en annan ambitionsnivå, säger Niklas Löfgren.

Underhållsstöd och underhållsbidrag

Det är viktigt att skilja på de här två begreppen.

Underhållsstöd är ett bidrag som Försäkringskassan betalar ut i förskott till den förälder som har barnen när den andra föräldern inte kan eller vill betala. Stödet ska täcka en del av kostnaderna för barnet men ger inte utrymme för kostnadskrävande fritidsaktiviteter. Det tar inte heller hänsyn till föräldrarnas inkomster. Här är det alltså fråga om ett minimibelopp som betalas ut av samhället.

Underhållsbidrag kommer föräldrarna överens om tillsammans. Då tar de hänsyn till de verkliga kostnaderna för barnet, bidrar i förhållande till sina inkomster och övrig försörjningsbörda, till exempel om någon av dem fått barn i ett nytt förhållande.

Så stort blir underhållet i en storstad

Nisse och Nina bor i en storstad. Deras gemensamma barn bor med Nina, Nisse betalar underhåll till Nina. Föräldrarnas inkomster är efter skatt, avgifter för förskola och fritids ingår inte. Barn- och studiebidrag är inräknat.

Så stort blir underhållet i en storstad

Källa: DN. Försäkringskassan.

Båda ska bidra

Föräldrarna har det ekonomiska ansvaret för sina barn. Lagen säger att alla barn har rätt till ekonomisk trygghet och att det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för att se till att de får det.

Så stort blir underhållet i en mellanstor stad

Maria och Martin bor i en mellanstor stad. Deras gemensamma barn bor med Martin, Maria betalar underhåll till Martin. Föräldrarnas inkomster är efter skatt, avgifter för förskola och fritids ingår inte. Barn- och studiebidrag är inräknat.

Så stort blir underhållet i en mellanstor stad

Källa: DN. Försäkringskassan.

Mer än många tror

Ett vanligt missförstånd är att det räcker att den andre föräldern betalar samma summa som underhållsstödet till den förälder där barnet bor. Underhållsstödet är 1 673 konor i månaden upp till 7 år, 1 823 kronor i månaden för barn 7–15 år och 2 223 kronor i månaden från 15 år och uppåt.

Men som våra exempel visar är det ofta fråga om mer. Särskilt om föräldrarnas inkomster skiljer sig kraftigt.

Så stort blir underhållet i en småstad

Pelle och Paula bor i en småstad. Deras gemensamma barn bor med Paula, Pelle betalar underhåll till Paula. Pelle bor med sin nya sambo och deras son Pontus. Föräldrarnas inkomster är efter skatt, avgifter för förskola och fritids ingår för Pelles nya barn Pontus men inte för de övriga barnen. Barn- och studiebidrag är inräknat.

Så stort blir underhållet i en småstad

Källa: DN. Försäkringskassan.

Så mycket kostar barn

Vår tabell visar att barn kostar 3 000–5 000 kronor i månaden och att kostnaden stiger med åldern. Beräkningarna bygger på Konsumentverkets belopp för levnadsomkostnader och barn- och studiebidrag finns med. Men observera att avgifter för förskola och fritidshem inte ingår i de här summorna. Kostnaderna för särskilt dyra fritidsaktiviteter tillkommer också.

Växelvis boende

Det har blivit vanligare att barnen bor halva tiden hos vardera föräldern. Då antas föräldrarna bidra lika mycket och det blir inte fråga om underhållsbidrag. Föräldrarna förväntas också bidra efter förmåga till olika fritidsaktiviteter.

Så gör ni

Om barnet bor mest hos den ena föräldern kan ni använda Försäkringskassans verktyg för att räkna ut hur mycket den andra föräldern ska betala. Det är bra om ni fyller i uppgifterna tillsammans så att ni är överens. Längst ner på sidan hos Försäkringskassan finns mallar för avtal som ni kan underteckna när ni kommit överens.

Läs mer:

De ska separera – men har inte råd att sälja huset

Många har inte råd med ny bostad

Du kanske också gillar