Hem Ekonomi Vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn har fastställts

Vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn har fastställts

förbi admin
0 kommentar

Vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn har fastställts – en satsning som Trafikverkets projektchef, på tvärs med myndighetens miljökonsekvensbeskrivning, kallar för ”ett flaggprojekt i att få ner klimatpåverkan”. 

Naturskyddsföreningen planerar att överklaga beslutet:

”Man kan inte bygga för ökad trafik under en klimatkris”, säger organisationens miljöjurist Josia Hort.

Trafikverket har beslutat att fastställa vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn. Länsväg 259, som den heter, sträcker sig i dag mellan Fittja och Jordbro och är en av länets mest olycksdrabbade sträckor. 

Beskedet var väntat och överklagningar är att vänta, men Trafikverkets projektchef Alexandra Stassais Söderblom talar ändå om ”tårtläge”. 

”Det är en signal till marknaden, nu vet man att det här steget har tagits”, säger hon. 

En vanlig kritik mot bygget är att Tvärförbindelse Södertörn väntas leda till ökad trafik och högre utsläpp.

Hur motiverar ni det?
”Det här projektet ska vara ett flaggprojekt i att få ner klimatpåverkan. I första skedet under byggtiden, vilket är Trafikverkets uppdrag. För att nå målet arbetar vi med elektrifiering, digitalisering och automation genom innovation”, säger Alexandra Stassais Söderblom. 

Enligt Stassais Söderblom ska Trafikverkets verksamhet vara klimatneutral till 2040, vilket även påverkar bygget av tvärförbindelsen.

”Det betyder att målet är att byggandet ska gå mot att bli klimatneutralt.  Det handlar kanske inte så himla mycket om vad man gör, utan om vad man kör på vägen.”

Om bygget av Tvärförbindelse Södertörn går enligt Trafikverkets plan kommer vägen att stå klar 2034, men med ett antal mindre ”delöppningar” under åren dessförinnan. 

Hur ser du på risken att trafiken inte kommer att vara elektrifierad i den utsträckning som ni nu önskar?
”Det är en risk egentligen som finns för hela samhället. Nya bilar ska vara elektriska 2035, så jag tror att man kommer dit oavsett.”

Alexandra Stassais Söderblom säger att Trafikverket har i uppdrag att se över ”varje del” av kommande bygge: elektrifierade maskiner, rent stål och ren cement.

Enligt Trafikverkets egen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ”kommer den nya motortrafikleden inte kunna bidra till att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan”. Där står också att läsa att ”planförslaget motverkar även det nationella målet om att Sverige ska vara klimatneutralt till år 2045”. 

Alexandra Stassais Söderblom, som är ny på sin tjänst, säger att hon inte läst just det stycket.

”Men Trafikverket menar att vissa delar av MKB:n faktiskt är lite inaktuella. Det står att vi ska vara klimatneutrala till 2045, men nu är det 2040 som gäller. Det har hänt väldigt mycket sen den togs fram.”

Du menar att det som står där är fel?
”Allt är under ständig utveckling, det som var aktuellt för fyra år sedan kanske inte är aktuellt nu. Samhället har fått ökade krav generellt.”

Naturvårdsverket har tidigare under planeringsprocessen framfört att Tvärförbindelse Södertörn kommer att stimulera ökad bilism och därmed ökade utsläpp. 

Joanna Dickinson är handläggare vid Naturvårdsverket. Hon hänvisar till det som står i myndighetens tidigare yttranden. 

”Vi har i våra yttranden belyst att det här projektet kommer att göra det svårare att nå klimatmålen. Trafiken är inte elektrifierad på ett bra tag, bygge av bilar och infrastruktur i den här skalan ger klimatpåverkan. Det byggs nya stadsdelar kring det här som man måste åka bil till och kollektivtrafiken blir inte konkurrenskraftig. Just den här typen av projekt i en storstad är något som påverkar klimatet negativt”, säger hon. 

Alexandra Stassais Söderblom återkommer efter en stund i ett andra samtal. Hon säger då att miljökonsekvensbeskrivningen bygger på ett ”worst case scenario”. 

”Om vi har samma typ av fordon, samma typ av trafikökning som de senaste 25 åren – då blir det som det står i MKB:n.”

Om samhället inte klarar 2030-målet för transporter så kommer utsläppen att öka ändå?
”Ja, rent krasst är det så.”

Naturskyddsföreningen säger att man kommer att överklaga beslutet. 

”Regeringen monterar ner den klimatpolitik som funnits för transporterna. Det handlar om elbilsbonusen, sänkt skatten för drivmedel och minimerad reduktionsplikt. Samtidigt har miljö- och klimatministern varit väldigt tydlig med att målet för 2030 ska nås. Det här ett ypperligt tillfälle för henne att visa att målet ligger fast. ”, säger organisationens miljöjurist Josia Hort.

Du kanske också gillar