Hem Ekonomi VGR får betala skadeavgift – utannonserade inte upphandling

VGR får betala skadeavgift – utannonserade inte upphandling

förbi admin
0 kommentar

Publicerad måndag, 23 maj 2022, 14:41 av Redaktionen

Västra Götalandsregionen skulle ha annonserat köp av digital utbildning om arbetsrätt

Enligt Västra Götalandsregionen fanns bara en leverantör som kunde erbjuda den digitala utbildning i arbetsrätt som regionen hade behov av. Regionen tecknade därför avtal utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna. Det var en otillåten direktupphandling, anser Konkurrensverket som yrkar att regionen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha brutit mot LOU.

Det var den 1 juli 2021 som Västra Götalandsregionen (VGR) ingick ett treårigt ramavtal, med möjlighet till ett års förlängning, om utbildning i kollektivavtal och arbetsrätt utan att först annonsera enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Det sammantagna värdet på avtalet uppgick till 3,4 miljoner kronor vilket överstiger den tillåtna direktupphandlingsgränsen. Avtalet ingicks med ett dotterbolag till den arbetsgivarorganisation där VGR är medlem.

Att ramavtalet inte annonserades motiverar VGR med att undantaget för tekniska skäl var tillämpligt eftersom ingen annan leverantör kunde erbjuda en utbildning om kollektivavtal och arbetsrätt med samma expertkompetens och samma digitala lösning. VGR framhåller också att direktupphandlingen motiveras av att den utbildning som leverantören har tagit fram omfattas av ensamrätt i form av upphovsrätt.

Enligt Konkurrensverkets bedömning har VGR inte kunnat visa att utbildningen endast kan erbjudas av den valda leverantören. Konkurrensverket anser inte heller att vissa immateriella rättigheter ger leverantören ensamrätt att utbilda inom kollektivavtal eller arbetsrätt.

– Undantagen i upphandlingslagstiftningen ska tillämpas restriktivt. Förutsättningarna att gå förbi upphandlingsreglerna genom att tillämpa undantaget för tekniska skäl är begränsade. Huvudregeln är att annonsering ska ske för att fler leverantörer ska få möjlighet att lägga anbud, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Något undantag från skyldigheten att annonsera fanns inte enligt Konkurrensverket som nu vänder sig till Förvaltningsrätten i Göteborg och yrkar att VGR ska betala 250 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

/*?>*/?>

Du kanske också gillar