Hem Ekonomi Vi behöver fortsätta höja räntan – Vice riksbankschefen konstaterar att Inflationen blev högre än väntat i sommar

Vi behöver fortsätta höja räntan – Vice riksbankschefen konstaterar att Inflationen blev högre än väntat i sommar

förbi admin
0 kommentar

Han noterade att det är ett högt tryck i ekonomin; arbetsmarknaden är stark och industriföretagen är fortsatt optimistiska om läget framöver, men den höga inflationen och stigande räntor oroar svenska hushåll.

Efter ett mycket starkt år väntas en inbromsning i ekonomin. Prognoserna har hittills pekat på en mjuklandning, men det är svårt att bedöma hur mycket ekonomin behöver bromsa in för att den höga inflationen ska komma tillbaka till målet. Utvecklingen kan därmed bli svagare.

Under sommaren har inflationen blivit ganska mycket högre än vad Riksbanken väntade sig i sina prognoser. Samtidigt har priserna på flera internationella insatsvaror, som råvaror och bensin, börjat falla. Det hänger samman med att de penningpolitiska åtgärderna runt om i världen har börjat dämpa efterfrågan och att utbudsproblemen börjat avta.

”Men energipriserna i Europa kommer att innebära stora utmaningar i vinter”, sade han.

Inflationen är problematiskt hög, och penningpolitiken är inriktad på att se till så att inflationen kommer tillbaka till målet.

”Utvecklingen under sommaren understryker behovet av att fortsätta att agera kraftfullt så att inflationen kommer tillbaka till målet på 2 procent. Men exakt hur mycket räntan behöver höjas är något vi återkommer till den 20 september när vårt nästa penningpolitiska beslut publiceras”, sade han.

Mer finanspolitik leder till stramare penningpolitik

Mer finanspolitiska stimulanser kommer att leda till en stramare penningpolitik – i en återgång till gamla mönster.

Det sade vice riksbankschef Martin Flodén vid en frågestund efter talet på onsdagen.

Han påpekade att detta är den normala ordningen, efter att det nu varit en speciell period där finanspolitiken kunnat vara expansiv utan att penningpolitiken måste strama åt.

”Så har det alltid varit, utom under de senaste åren när penningpolitiken varit begränsad”, sade han.

Du kanske också gillar