Hem Ekonomi Ytterligare tolv aktörer anmäler Eon till Konkurrensverket

Ytterligare tolv aktörer anmäler Eon till Konkurrensverket

förbi admin
0 kommentar

Eons chockhöjning av fjärrvärmetaxan i Malmö har mötts av skarpa reaktioner. Den skakiga energimarknaden har lett till prishöjningar över hela landet, i snitt på fem procent.

I Malmö och Burlöv valde Eon att höja taxan med 20 procent.

Fjärrvärmenämnden vid Energimyndigheten, som förra året hade två ärenden på sitt bord totalt, sitter nu med över 200 ansökningar om medling bara avseende Eons höjning i Malmö.

Energijätten har också uteslutits ur Prisdialogen, som samlar energibolag och fastighetsägare i syfte att åstadkomma transparenta och stabila priser på fjärrvärme. Och i december skickade Malmös kommunala bostadsbolag, MKB, in ett 20 sidor långt klagomål till Konkurrensverket, som de vill ska utreda om Eon bryter mot konkurrenslagen. MKB menar att Eon i realiteten har monopol på fjärrvärme i staden.

Nu har ytterligare tolv fastighetsägare i samlad trupp anmält Eon till Konkurrensverket, i ett klagomål inskickat av Fastighetsägarna Syd som ombud. Såväl små bolag med någon enstaka fastighet i sitt bestånd till större aktörer som HSB Malmö, Trianon och Wihlborgs står bakom klagomålet.

– Det har inte varit svårt att få dessa att ställa upp, jag tror vi hade kunnat vara ännu fler om vi hade önskat det. De här fastighetsbolagen visar en branschbredd, det är de absolut största till även de som bara äger en fastighet. Det visar att branschen tycker det är ett stort bekymmer, Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig vid Fastighetsägarna Syd.

Fastigheter som är uppvärmda med fjärrvärme har i Malmö bara en leverantör att vända sig till, vilket alltså är Eon.

– Vi tycker det är viktigt att Konkurrensverket tittar på detta och om Eon har missbrukat sin dominerande ställning genom den här prisförändringen som genomfördes första januari, säger Magnus Hulthe Andersson.

Eon har i sin tur försvarat höjningen dels med att fjärrvärme fortfarande är konkurrenskraftigt gentemot andra uppvärmningsalternativ som också ökat i pris, och att kostnaderna för framför allt gas sköt i höjden i somras. Ungefär en femtedel av fjärrvärmen i Malmö kommer från det gaseldade Heleneholmsverket, men den absolut största delen utgörs av avfallsförbränning.

Stadsfastigheter Malmö stad står också bakom anmälan. De förvaltar kommunens lokaler, till exempel skolor, förskolor, bibliotek och museer.

– Vi har ju vid flera tillfällen försökt ha en dialog med Eon och förstå hur deras prissättning går till men inte kunnat få de svar vi behöver för att förstå vad som ligger till grund för deras prissättning, säger Louise Strand, servicedirektör i Malmö stad.

Stadsfastigheter förvaltar ungefär 1 800 000 kvadratmeter fördelat på de 460 lokaler kommunen äger. Av dem värms nästan 90 procent upp med fjärrvärme. Eons höjning kommer innebära en rejäl kostnadsökning, enligt Louise Strand.

– Det är inte så lätt att göra beräkningar eftersom vi samtidigt jobbar med att minska förbrukningen. Men det här kommer påverka rejält och göra att Malmöbornas pengar kommer läggas mer på uppvärmning än annat vi hellre hade lagt dem på. Till exempel fastighetsunderhåll riskerar vi att behöva dra ner på.

Varför tror du att de höjer priset så mycket?

– Det är ju lätt att dra paralleller med att de är den enda leverantören av fjärrvärme i Malmö. Och vi som kund har ju inga alternativ som är realistiska för att ersätta fjärrvärme.

Eons VD Marc Hoffmann delar inte bilden av att Eon har ett monopol i staden, sa han till DN tidigare i veckan, eftersom kunderna har möjlighet att välja andra alternativ för uppvärmning. Han har sedan skickat ett förtydligande citat via bolagets presstjänst.

”E.ON syftar inte till att driva kunder bort från fjärrvärmesystemet och mot eluppvärmning. Fjärrvärmen ska alltid vara det bästa alternativet för kunderna även prismässigt, för att säkerställa att detta inte sker. Vi har en exceptionell situation i Malmö som har sin grund i den pågående energikrisen. För att prissättningen av fjärrvärmen ska kunna långsiktigt stabiliseras igen behöver vi komma ur energikrisen och få möjlighet att investera i ny förnybar kraftvärme.”

Du kanske också gillar