Hem Världen Experten: Ingen stabil majoritet för svenskt ja till Nato

Experten: Ingen stabil majoritet för svenskt ja till Nato

förbi admin
0 kommentar

Finlands president Sauli Niinistö och statminister Sanna Marin kunde luta sig mot ett tydligt stöd i opinionen när de på torsdagen meddelade sin gemensamma uppfattning att Finland bör gå med i Nato. I de senaste opinionsmätningarna har runt tre fjärdedelar svarat att de är för ett finländskt Natomedlemskap.

Även i Finland skedde ett historiskt skifte i opinionen i samband med Rysslands anfall på Ukraina. I en mätning från Yle/Taloustutkimus som publicerades bara några dagar efter krigsutbrottet var det för första gången en majoritet (53 procent) som ansåg att Finland borde gå med i Nato. Den andelen har sedan vuxit till 62 procent i mars och 76 procent i maj.

I Sverige får regeringen och Socialdemokraterna inte samma bestämda signaler från medborgarna som kollegerna i Finland.

Även här skedde ett markant skifte efter invasionen den 24 februari. DN/Ipsos mätning kort efter krigsutbrottet visade att stödet för Natomedlemskap hade stigit till 46 procent, jämfört med 31 i december. Men sedan har inte mycket hänt. De senaste mätningarna från Ipsos, Novus och Sifo i maj visar samstämmigt att knappt hälften av väljarna säger ja till Nato. Skillnaden mot Finland är alltså tydlig.

Allt fler svenskar för Natomedlemskap

Anser du att Sverige bör ansöka om medlemskap i Nato eller anser du inte det?

Siffrorna är avrundade, summan blir därför inte alltid 100 procent. Källa: DN/Ipsos

Joakim Berndtsson är freds- och konfliktforskare vid Göteborgs universitet och har under lång tid studerat den svenska Natoopinionen. Han betecknar skiftet som skedde efter invasionen i Ukraina som ”dramatiskt”.

– Vi har sett en större förändring tidigare, i samband med Rysslands annektering av Krim, när stödet för Natomedlemskap också ökade, men det var inte alls i den här storleksordningen.

Joakim Berndtsson påpekar att det ändå finns osäkerheter i mätningarna och att resultaten har skiftat under våren.

– Det är svårt att bilda sig en helt klar bild av hur opinionen ser ut. Man kan förstå att politikerna tar det här som intäkt för den riktning som man stakar ut, men underlaget är flyktigt och vi vet inte om det här speglar något stabilt.

Joakim Berndtsson, freds- och konfliktforskare vid Göteborgs universitet.

Joakim Berndtsson, freds- och konfliktforskare vid Göteborgs universitet.

Foto: Fotograf Johan Wingborg

Sett till de mätningar som gjorts, går det att säga att politikerna har ett mandat för att föra Sverige in i Nato?

– Det vet vi inte riktigt. Det finns en tydlig riktning mot ett högre stöd för ett Natomedlemskap bland svenskarna men det går inte att säga att det finns en tydlig och stabil majoritet, säger Joakim Berndtsson.

Torsdagens besked från både presidenten och statsministern i Finland lär dock ha betydelse för den svenska opinionen. I senaste DN/Ipsos svarade 57 procent att de ansåg att Sverige borde följa efter om Finland går med. Andra mätningar har kommit till liknande resultat.

Skiftet till en mer positiv syn på ett svenskt Natomedlemskap har skett brett i de flesta väljargrupper. men fortfarande kvarstår en tydlig könsskillnad, där 55 procent av männen men bara 41 procent av kvinnorna säger ja till Nato, enligt DN/Ipsos aprilmätning.

Det finns också skillnader beroende på var man bor. Storstadsbor är mer Natopositiva än boende på mindre orter och landsbygd. Däremot spelar inte utbildningsnivå någon tydlig roll. Inte ålder heller.

Sett till partisympatier har det tydligaste skiftet skett bland Centerns väljare, från en tydlig majoritet nej till en lika tydlig majoritet ja. S-väljarna har gjort en liknande resa men där var fortfarande var tredje väljare negativ i DN/Ipsos aprilmätning, medan var fjärde var osäker.

En möjlig, för att inte säga trolig, effekt om Socialdemokraterna och regeringen tar ställning för ett Natomedlemskap är att opinionen tippar ännu mer i den riktningen. Inte minst gäller det de många S-väljare som fortfarande inte bestämt sig.

Du kanske också gillar