Hem Sverige Gäss förorenar städernas badvatten – DN.SE

Gäss förorenar städernas badvatten – DN.SE

förbi admin
0 kommentar

På Maltesholmbadet i Hässelby i västra Stockholm står under tisdagen ett fyrtiotal kanadagäss och betar i gräset. Ytterligare tio fåglar guppar på vattenytan intill några barnfamiljer som plaskar vid badplatsens bryggor. Samtidigt har sju av Stockholms badplatser så höga halter av e-coli-bakterier att stadens miljökontor under onsdagen avrådde allmänheten att bada där. Detta då en kallsup av vatten med höga halter av e-coli, det vill säga tarmbakterier, kan leda till magsjuka.

Kanadagåsen är den enda gåspopulationen som krymper, men den trängs in i städerna till följd av att vitkindade gäss blir allt fler.

Foto: Pi Frisk

Miljö- och hälsoskyddsinspektören Jerzy Slazak är vid Maltesholmsbadet för att mäta vattenkvaliteten. Han förklarar att de förhöjda bakteriehalterna allt som oftast beror på avföring från den växande gåspopulationen. Åtminstone när det gäller så kallade oförutsedda föroreningar.

– De blir bara fler gäss för varje år som går och de hittar vägar runt alla våra metoder för att bli av med dem. Viltvårdare har provat att skjuta av dem, men man lyckades bara skjuta en fågel per tillfälle. Den övriga flocken bosatte sig helt sonika vid en annan badplats, säger Jerzy Slazak.

I Malmö stad har kommunen upplevt att situationen med avföring från kanadagäss och vitkindade gäss har lättat något jämfört med tidigare år, tack vare en stor insats där man punkterade gässens ägg. Men det är fortfarande inte en önskvärd situation, enligt Lars Johansson, enhetschef på fastighets- och gatukontoret i Malmö.

Gässens avföring innehåller ämnen som påverkar vattenkvaliteten vid badplatser.

Gässens avföring innehåller ämnen som påverkar vattenkvaliteten vid badplatser.

Foto: Lisa Mattisson

– Förut ville folk knappt slå sig ner med en filt på gräsmattorna för att det var så skitigt. Nu är det väl lite mer så att man har lärt sig att samsas med gässen om marken, säger han.

Också i Stockholm punkterade viltvårdare kanadagässens ägg under häckningsperioden, men då lade fåglarna ägg på andra närliggande ställen.

Vid Sätrabadet i Södra Stockholm hade Skärholmens stadsdelsförvaltning som förslag att sätta upp en barriär ute i vattnet, så att kanadagässen inte skulle kunna ta sig in till stranden. På Kallhällbadet i Järfälla kommun spelar kommunen upp oljud tre gånger om dagen för att skrämma bort fåglarna. Det är inga metoder Jerzy Slazak tror särskilt mycket på.

– Fåglarna kan ju flyga över barriärer. Dessutom stör den typen av lösning förmodligen också badgästerna, samma sak med oljuden.

Gässens avföring innehåller ämnen som påverkar vattenkvaliteten vid badplatser.

Gässens avföring innehåller ämnen som påverkar vattenkvaliteten vid badplatser.

Foto: Lisa Mattisson

Förorenat vatten på kommunernas badplatser kan enligt miljö- och hälsoskyddsinspektören Jerzy Slazak även bero på avloppsläckage från närliggande fastigheter, men i de fallen ser inspektörerna återkommande föroreningar vid varje mätning.

– Vi mäter vattnet varannan vecka och om en badplats har dålig vattenkvalitet flera veckor i rad så går vi ut med en avrådan från bad som gäller hela badsäsongen ut. När det är till följd av gåsbajs blir det tillfälliga toppar. Det kan exempelvis gå till så att gässen bajsar en hel dag på en strand, och sedan sköljer vågor eller regn ut det i badvattnet.

Många skyller på kanadagäss när största delen av nedskräpningen egentligen kommer från den något mindre men snarlika fågeln vitkindad gås. Det menar Daniel Ligné, riksjaktsvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet.

– Faktum är att kanadagåsen är den enda gåsart som det blir färre av, för att vi har skjutit så många. Den vitkindade gåsen ökar däremot i raketfart. Det finns miljontals runtom i landet men den får man inte ta bort då den är listad av EU som skyddsvärd sedan 40-50 år, säger han.

Kanadagåsen är den enda gåspopulationen som krymper, men den trängs in i städerna till följd av att vitkindade gäss blir allt fler.

Kanadagåsen är den enda gåspopulationen som krymper, men den trängs in i städerna till följd av att vitkindade gäss blir allt fler.

Foto: Pi Frisk

Daniel Ligné menar att det kan upplevas som att kanadagässen blir fler, då de vitkindade gässen tränger in kanadagässen i storstadsregionerna.

– Att skjuta gäss är ingen konst. Åtminstone inte när de ruggar, då är det bara att skjuta av dem en i taget. Men om man inte har tillåtelse att skjuta en sort som ökar radikalt blir det svårare.

Läs mer:

Fyra bad i Stockholm klassas som olämpliga

Du kanske också gillar