Hem Hälsa Barnmorskor i Vårdförbundet: Bra att regeringen fortsätter satsningar på kvinnohälsa och ger Socialstyrelsen uppdrag att ta fram nationell plan för förlossningsvården

Barnmorskor i Vårdförbundet: Bra att regeringen fortsätter satsningar på kvinnohälsa och ger Socialstyrelsen uppdrag att ta fram nationell plan för förlossningsvården

förbi admin
0 kommentarIdag presenterade regeringen ett förstärkt uppdrag till Socialstyrelsen att ta fram en nationell plan för förlossningsvård och kvinnohälsa där bland annat ett större ansvar för att säkra kompetensförsörjningen läggs på staten. Förra veckan meddelades också att regeringen avsätter 1,6 miljarder i år för bland annat särskilda insatser för att stärka tillgängligheten till mödrahälsovården och förlossningsvården på landsbygden. ”Detta är steg i rätt riktning mot en mer personcentrerad, tillgänglig och jämlik reproduktiv och sexuell hälsa och vård i hela landet, precis som barnmorskemedlemmarna i Vårdförbundet har efterfrågat”, säger Åsa Mörner, barnmorska och ledamot i Vårdförbundets förbundsstyrelse.

Vårdförbundet är det fack- och professionsförbund som organiserar och tecknar kollektivavtal för landets barnmorskor. Den nya regeringens besked att man fortsätter att satsa på kvinnors hälsa och förlossningsvård välkomnas av förbundet.

– Politiken har lyssnat på våra krav på ökad statlig styrning av kompetensförsörjningen. Det är idag brist på barnmorskor i 21 av 21 regioner och det ser alltför olika ut vilken typ av stöd man som gravid och födande får, beroende på var i landet man bor. Det är bra att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram en nationell förlossningsplan och sätta nationella mål och indikatorer! Vårdförbundets barnmorskor tänker bidra med medlemmarnas perspektiv i det arbetet, säger Åsa Mörner, barnmorska och förbundsstyrelseledamot i Vårdförbundet.

Förbundet välkomnar också att regeringen hörsammat att en del av lösningen är att fler barnmorskor ges förutsättningar att gå upp på heltid. Enligt förbundets arbetsmiljörapport arbetar hela 60 procent av landets barnmorskor ”frivillig deltid”.

– Om de barnmorskor som idag valt att arbeta deltid på grund av den hårda arbetsbelastningen och arbetsmiljön fick förutsättningar att kunna arbeta heltid, så skulle det motsvara 790 fler barnmorskor. Det finns också tusentals barnmorskor som helt lämnat yrket helt på grund av arbetsbelastningen och löneläget. De här måste regionerna nu försöka återrekrytera genom att förbättra arbetsvillkoren, vilket är fullt möjligt inom ramen för våra kollektivavtal, säger Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet.

Barnmorskor i Vårdförbundet har en vision för framtiden med lösningar för en bättre hälso- och sjukvård och för framtidens kompetensförsörjning av barnmorskor. Det ska vara attraktivt och lockande att utbilda sig till barnmorska och det ska löna sig att stanna kvar, utvecklas och vidareutbildas.

– Det är bra att regeringen lyssnat på hur vi vill jobba och vad de gravida och födande efterfrågar. Vi vill bemanna enligt principen en ”barnmorska – en födande ” och inte tvingas springa mellan 3-4 olika födslar samtidigt. Sverige behöver gå mot en mer personcentrerad hälso- och sjukvård där fler vårdmodeller och vårdalternativ finns inom reproduktiv och sexuell hälsa och vård. Individen ska vara delaktig och ges bättre möjligheter att ta informerade beslut kring exempelvis sin förlossning, säger Åsa Mörner.

Här är fler förslag från barnmorskor i Vårdförbundet:

 • Barnmorskans kompetens och kunskap ska och behöver värderas högt inom hela kompetensområdet
 • Erbjud flera vårdmodeller och vårdalternativ exempelvis barnmorskeledda enheter och en födande-en barnmorska för en säker, jämlik och personcentrerad vård
 • Inrätta reglerade specialistutbildningar för barnmorskor som en möjlig karriärväg till fördjupning och vidareutbildning inom området. Det möjliggör en mer evidensbaserad och patientsäker hälso- och sjukvård

Kontakt för intervjuer: Åsa Mörner, barnmorska och ledamot i Vårdförbundets förbundsstyrelse, 073 648 01 33 eller [email protected]

Bakgrundsfakta:

 • Vårdförbundets Novus-undersökningar med barnmorskemedlemmar visar att hela 45 procent av barnmorskorna har funderat på att byta yrke. Den största anledningen är den höga psykiska och fysiska arbetsbelastningen (64 respektive 41 procent) tätt följt av för låg värdering/lön (64 procent). 38 procent anger att svårigheter att få semester är anledningen till att de funderar på att lämna yrket.
   
 • I Novus-undersökningen framgår att andelen barnmorskor som anser att man har för få barnmorskekollegor arbetsplatsen ökat från 60 procent 2020 till 70 procent i årets rapport.
   
 • Extra tufft är det för barnmorskor inom förlossning där 87 procent anser att man är för få, och inom BB/antenatal avdelning där hela 91 procent anser att man är för få.
   
 • Det krävs 4,5 års akademiska studier för att bli barnmorska och barnmorskor har dubbla legitimationer – de krävs både sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen för att bli legitimerad barnmorska
   
 • Detta har länge varit ett bristyrke och situationen ser ut att förvärras över tid. Samtliga 21 av 21 regioner rapporterar nu brist på barnmorskor i senaste Nationella planeringsstödet från Socialstyrelsen.
   
 • Vårdförbundets ranking av barnmorsketätheten i landet visar liksom tidigare år på stora skillnader mellan de 21 regionerna, där alla regionerna har ett dåligt utgångsläge och rapporterar brist på barnmorskor.  Den region som har flest antal sysselsatta barnmorskor per 100 000 kvinnor i fertil ålder har 563, medan riket har 420 i genomsnitt, och den region som har lägst antal barnmorskor har 330. Gotland, Jämtland och Halland hamnar i topp med flest antal barnmorskor medan Skåne, Kronoberg och Östergötland är i bottenligan. Det här visar på hur olika regionerna prioriterar kvinnovården och hur olika de som arbetsgivare lyckas med att rekrytera och behålla barnmorskor.
   
 • Vårdförbundets arbetsmiljörapport yrken-for-livet-kraver-battre-villkor-arbetsmiljorapport2022.pdf (vardforbundet.se)
  • 6 av 10 säger att stressen påverkar hela deras liv och drygt hälften säger att stressen inom vården 2021 gör att de funderar på att byta jobb
  • 46 procent uppger att de under vanliga arbetspass har svårt att hinna med att ta kortare pauser eller ens ta lunchrast.
  • 60 procent av landets barnmorskor arbetar frivillig deltid. Om alla fick förutsättningar att kunna arbeta heltid skulle det motsvara 790 fler barnmorskorFör ytterligare information, kontakta Vårdförbundets pressjour på tfn: 0703-10 30 09 (ej sms)

VÅRDFÖRBUNDET, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, 103 65 Stockholm

Vårdförbundet är ett växande yrkesförbund som samlar över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Du kanske också gillar