Hem Hälsa Bättre hälsa för invånarna med sammanhållen digital vårdinformation

Bättre hälsa för invånarna med sammanhållen digital vårdinformation

förbi admin
0 kommentar

– Vårdens digitala system i Sverige kan liknas vid silos kopplade till specifik vårdgivare, vilket innebär att patientens information inte följer patienten. Den medicinska informationen om en patient finns redan till stor del tillgänglig digitalt, men den är inte alltid tillgänglig för behandlande kliniker vilket skapar informationsbrister i vården och ett ökat krav på att patienten själv förmedlar sin vårdhistorik, säger Matthew Pickett, marknadschef på Cerner.

Att ha en sammanhållen digital vårdmiljö där informationen finns tillgänglig och som ser till att rätt information når rätt medicinsk vårdpersonal vid rätt tidpunkt skapar en effektivare och säkrare vård. Det minskar även dubbelarbete och skapar en effektivare vårdmiljö där olika vårdprofessioner kan ägna sig åt patienten i stället för administration.

Cerner utvecklar smarta digitala lösningar för hälso- och sjukvård i hela världen. Bolagets system för sammanhållen digital vårdmiljö utvecklas nu ytterligare för bland annat Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

– Vårt system ser till att all patientinformation blir tillgänglig för alla, som har behörighet, och analyserar även arbetsflöden och tillvägagångssätt. Det gör att vården hela tiden kan fatta kloka beslut baserade på fakta i realtid, säger Matthew Pickett.

Cerner hjälper hälso- och sjukvårdssystem i hela världen och ett gott exempel hittas i England.

– Vi har hjälpt Londons alla vårdgivare med att skapa en sammanhållen informationsmiljö för dess nio miljoner invånare. Det gör att patienten kan få vård baserat på såväl nuläge som patientens vårdhistorik. Vårt system analyserar dessutom befolkningshälsa ur olika perspektiv, exempelvis demografiska, vilket gör det möjligt för vården att verkligen kunna fokusera på de invånare som behöver vården mest, berättar Patti Wynn, en av Cerners främsta specialister på folkhälsa.

När Cerner hjälper regioner med en sammanhållen vårdinformationsmiljö bygger vi alltid vidare på befintliga processer och arbetar fokuserat med vårdens medarbetare för att utveckla och förbättra vården. Eftersom vi arbetar i hela världen och med några av världens främsta vårdsystem har vi byggt upp en bred kompetens inom hälso- och sjukvård kopplat till den modernaste digitala tekniken. Vårt mål är att förbättra vården för alla människor, i samarbete med vårdaktörerna, och vi designar systemet baserat på bästa praxis, både från vårdsektorn och lyckade digitala transformationer i andra branscher, avslutar Patti Wynn.

Du kanske också gillar