Hem Hälsa Blivande THL-basen lyfter ojämlikhetsfrågan kring företagshälsovård

Blivande THL-basen lyfter ojämlikhetsfrågan kring företagshälsovård

förbi admin
0 kommentar

Mika Salminen blir överdirektör från och med den 1 januari 2024 för en femårsperiod och efterträder då den nuvarande överdirektören Markku Tervahauta.

Salminen vill jobba för en mer jämlik vård där tillgången till primärvård inte är uppdelat i ett A- och ett B-lag. Något han menar delvis beror på av företagshälsovårdens sjukvårdstjänster.

– I Finland har det gått åt ett sådant håll att den arbetande befolkningen har förkörsrätt till vården och snabbt får hjälp, medan pensionärer och studenter tvingas vänta, säger han.

Förespråkare för det nuvarande systemet med företagshälsovård argumenterar ibland för att den privata vården avlastar den offentliga. På kort sikt kan det vara så, säger Salminen, men då man konkurrerar om samma arbetskraft blir det på sikt en utarmning.

– Man hamnar i en ond cirkel där läget i den offentliga vården blir sämre. Då vill färre och färre arbeta där, vilket gör ojämlikheten i vården ännu större

Miljön påverkar hälsan

Bland de viktigaste frågorna för folkhälsan framöver anser Salminen är ungas psykiska hälsa.

Du kanske också gillar