Hem Hälsa Copernicus varnar för mycket höga föroreningar av ozon när värmeböljan fortsätter i hela Europa

Copernicus varnar för mycket höga föroreningar av ozon när värmeböljan fortsätter i hela Europa

förbi admin
0 kommentarForskare från Copernicus atmosfärövervakningstjänst förutspår mycket höga nivåer av ytozonföroreningar i en stor region i Europa när temperaturen svävar. Samtidigt har skogsbränderna ökat i södra Europa.

Copernicus

CopernicusCopernicus

CAMS regionala ensembleprognoser för daglig maximal koncentration av ytozon i hela Europa initierades den 19 juli 2022 och gäller för  den 19-22 juli. Källa: Copernicus atmosfärövervakningstjänst

Forskare vid Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) varnar för att mycket höga nivåer av ozonföroreningar i södra Europa orsakade av värmeböljan nu kan påverka de nordvästra regionerna under de kommande dagarna. Förutsägelsen kommer efter att extremt höga ytozonföroreningar upplevdes i västra och södra Europa, särskilt över den Iberiska halvön och delar av norra Italien.

CAMS, som genomförs av Europeiska centret för medellånga väderprognoser på uppdrag av Europeiska kommissionen med finansiering från EU, fortsätter att övervaka ozonkoncentrationerna på ytan efter ökningen orsakad av värmeböljan, tillsammans med förödande bränder.

I mitten av juli nådde de dagliga maximivärdena för ytozon ohälsosamma nivåer i Portugal, Spanien och Italien. Dessa når sin topp under mitten av dagen kom på vissa platser som mäta över 200 μg /m3.  Medan koncentrationerna förväntas lätta över den iberiska halvön har de ökat över 120 μg /m3 över norra och västra delarna av Europa sedan den 18 juli eftersom värmeböljan håller rekordtemperaturer. Värdena förväntas nå en topp mellan 18 – 20 juli innan de lättar.

Ozon vid jordens yta är en luftförorening som kan påverka hälsa, jordbruk och till och med ekosystem. Ozon (O3) är en reaktiv gas inom två lager av atmosfären, stratosfären (mellan höjder på cirka 8 och 40 km) och troposfären (upp till cirka 8-10 km höjd). Det välkända ozonskiktet i stratosfären skyddar livet på jorden från solens ultravioletta strålning. Men på lägre höjder spelar den olika roller som växthusgas, den är exempelvis en komponent i luftföroreningar och ett av huvudelementen i urban smog. Eftersom det är en sekundär gas som bildas i  interaktionen mellan solljus och flyktiga organiska föreningar och kväveoxider som i sin tur beror på utsläpp av fossila bränslen och andra konstgjorda källor, är det viktigt att minska utsläppen.

Mark Parrington, seniorforskare från Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), kommenterar: “De potentiella effekterna av mycket hög ozonförorening på hälsan kan vara betydande både när det gäller luftvägar och hjärt-kärlsjukdomar.  Högre värden kan leda till symtom som halsont, hosta, huvudvärk och ökad risk för astmaattacker. Clean Air Alliance uppskattar att ozonföroreningar orsakar cirka en miljon ytterligare dödsfall per år. Därför är det viktigt att vi övervakar ozonhalterna på ytan.”

Skogsbränder fortsätter att svepa över delar av sydvästra Europa

Förutom ökade ozonföroreningar förvärrar den europeiska värmeböljan också omfattningen och intensiteten av skogsbränder som för närvarande rasar över södra Europa, särskilt i sydvästra Frankrike, Spanien och Portugal. De värst drabbade regionerna hittills inkluderar Gironde-regionen söder om Bordeaux, Extremadura och Galicien i Spanien och delar av Portugal. Torra förhållanden och extrem värme förvärrar risken för skogsbränder och prognoser för brandfara från ECMWF, som finns tillgängliga via Copernicus Emergency Management Service, varnar för att en stor del av Västeuropa befinner sig i “extrem brandfara” med vissa områden med “mycket extrem brandfara”. Dessutom är CAMS GFAS-systemet baserat på satellitobservationer av brandplatser och Fire Radiative Power (FRP), ett mått på intensitet som används för att uppskatta utsläppen av rökföroreningar. De totala uppskattade utsläppen av kol från skogsbränderna i Spanien mellan den 1 juni och den 18 juli är redan högre än totalerna för juni-juli från 2003 till 2021 i CAMS GFAS-dataset.

Copernicus

Övre raden: Mellersta raden: CAMS Fire Radiative Power uppskattningar för Frankrike, Spanien och Portugal.

Nedre raden: CAMS GFAS-system som visar koldioxidutsläpp från skogsbränder för samma länder för juni och juli. Källa: Copernicus atmosfärövervakningstjänst.

Om Copernicus och ECMWF

Copernicus är en del av Europeiska unionens rymdprogram, med finansiering från EU, och är dess flaggskeppsprogram för jordobservation. Verksamheten fungerar genom sex tematiska tjänster: Atmosfär, marina, mark, klimatförändringar, säkerhet och nödsituationer. Den levererar fritt tillgängliga driftsdata och tjänster som ger användarna tillförlitlig och aktuell information om vår planet och dess miljö. Programmet samordnas och hanteras av EU-kommissionen och genomförs i partnerskap med medlemsstaterna, European Space Agency (ESA), European Organization for Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), European Center for Medium-Distance Weather Forecasts ( ECMWF), EU-byråer och Mercator Océan, med flera.

ECMWF driver två tjänster från EU: s Copernicus Earth observationsprogram: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) och Copernicus Climate Change Service (C3S). De bidrar också till Copernicus Emergency Management Service (CEMS), som genomförs av EU:s gemensamma forskningsråd (JRC). European Center for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) är en oberoende mellanstatlig organisation som stöds av 35 stater. Det är både ett forskningsinstitut och en operativ tjänst 24/7 som producerar och sprider numeriska väderprognoser till sina medlemsstater. Dessa uppgifter är fullt tillgängliga för de nationella meteorologiska tjänsterna i medlemsstaterna. Superdatoranläggningen (och tillhörande dataarkiv) på ECMWF är en av de största i sin typ i Europa och medlemsstaterna kan använda 25 procent av sin kapacitet för sina egna ändamål.

ECMWF har utökat antalet platser där man bedriver verksamhet. Förutom huvudkontoret i Storbritannien och Computing Center i Italien kommer nya kontor med fokus på aktiviteter som genomförs i partnerskap med EU, såsom Copernicus, att lokaliseras i Bonn, Tyskland med början sommaren 2021.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service: http://atmosphere.copernicus.eu/

Copernicus Climate Change Service: https://climate.copernicus.eu/
Mer information om Copernicus: www.copernicus.eu

ECMWF:s webb: https://www.ecmwf.int/

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWFMediekontakt

Nuria Lopez
Communications | Copernicus Contracts and Press
Office of the Director General
European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
Reading, UK | Bologna, Italy
Email: [email protected]
Phone: +44 (0)118 949 9778
Mobile: +44 (0)7392 277 523
Twitter: @CopernicusECMWF

Björn Mogensen
Oxenstierna Kommunikation
+46 708-184298
[email protected]

Du kanske också gillar