Hem Hälsa Denguefeber allt större globalt hälsoproblem – Nyheter (Ekot)

Denguefeber allt större globalt hälsoproblem – Nyheter (Ekot)

förbi admin
0 kommentar

– Jämfört med förra året så är trycket högre eftersom många fler patienter kommer hit varje dag, säger läkaren Farhana Ahmed till den statliga kinesiska nyhetsbyrån Xinhua News.

Sedan slutet av juni har antalet fall av denguefeber stigit snabbt i Bangladesh. Särskilt under augusti har många insjuknat. Totalt har närmare 600 människor dött och över 120 000 smittats i år. Trycket på sjukvården är stort och det råder brist på mediciner och vårdplatser.

Denguefeber är en influensaliknande sjukdom, oftast mild eller symtomfri, men i vissa fall kan man bli svårt sjuk. Det finns ingen behandling, och varje år dör omkring 40 000 människor. Och denguefeber har ökat dramatiskt globalt. Vid millennieskiftet rapporterades en halv miljon fall om året – förra året var siffran 4,2 miljoner, en åttafaldig ökning.

Dengue-områden är framför allt stadsbebyggelse i tropikerna, men de senaste åren har det även spridits till fler områden, bland annat södra Europa. Forskare kopplar ökningen till klimatförändringarna, med bland annat högre medeltemperaturer och fler översvämningar. Det här har lett till att hälften av världens befolkning nu är i riskzonen för att smittas av denguefeber.

Den stora ökningen av smittade i Bangladesh tros bero på just större nederbörd i kombination av ett varmare klimat. Bland annat sex sjukhus i huvudstaden Dhaka arbetar nu särskilt med de här patienterna. Dengueavdelningar har också öppnats på högskolesjukhus utöver den sjukvårdsinfrastruktur som funnits sedan tidigare.

– Vi har märkt förändrade mönster i sjukdomen och myggan som bär på smitta har också förändrats, säger Jahangir Alam som är direktör på ett barnsjukhus i Dhaka.

Du kanske också gillar