Hem Hälsa Dina levnadsvanor har betydelse för din hälsa

Dina levnadsvanor har betydelse för din hälsa

förbi admin
0 kommentar

De 40- och 50-åringar som tackar ja till sitt hälsosamtal får prata om sin egen hälsa för att identifiera ohälsosamma levnadsvanor och erbjuds stöd till förändring. Hälsosamtalet kan bidra till förändringar som förebygger hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och cancer.  
 
– Det kan handla om små förändringar i vardagen som kan ge stor effekt för hälsan. Ibland behöver man inte ändra något. Det är lika viktigt att prata om friskfaktorer och det som funkar bra, säger Emma Appell, processledare för riktade hälsosamtal i Region Skåne.  

Möjlighet göra bra val

Samtalet utgår från deltagarens önskemål och möjligheter att förebygga sjukdom genom att främja hälsosamma levnadsvanor och en god psykisk hälsa. 
– Jag som samtalsledare ska inte berätta för någon hur de ska leva utan ge en bild av levandsvanorna och ge personen möjligheten att göra bra val. Det är en möjlighet att få reflektera över sin hälsa, hur man lever i dag och vad som är viktigt i livet, säger Emma Appell. 

Personlig hälsokurva

Före hälsosamtalet får patienten svara på en enkät om psykisk ohälsa och livssituation samt får kolla blodtryck, blodprover, midja-stusskvot och BMI, som tillsammans bildar en personlig hälsokurva. Den visar vilka faktorer som utgör en hög risk, och vilka som är friskfaktorer. Hälsosamtalet är gratis och tar ungefär en timme. 

– Detta är en stor satsning av Region Skåne. Samtidigt visar forskning att fler får en bättre hälsa och att invånarna i Skåne kommer att få ett friskare liv. Det är därför en viktig metod för att avlasta vården i framtiden, säger Emma Appell.

Fakta hälsosamtal 

  • Riktade hälsosamtal är en metod för att systematiskt identifiera ohälsosamma levnadsvanor med syftet att kunna erbjuda stöd till förändring och därmed förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2.  
  • Region Skåne har jobbat med metoden riktade hälsosamtal sedan år 2020. Idag finns det 400 samtalsledare och en viktig del är bemötandet. Alla samtalsledare får därför utbildning i både metoden och samtalsmetodiken motiverande samtal.
  • Alla skåningar som fyller 40 eller 50 år får erbjudande om ett hälsosamtal. Samtalet genomförs på vårdcentralen och är gratis och tar ungefär en timme.
  • Vårdcentraler har kommit olika långt i arbetet och har du inte fått en inbjudan kan du själv kontakta din vårdcentral. 
  • På 1177.se finns mer information om hälsosamtalen (1177.se) (1177.se)

Du kanske också gillar