Hem Hälsa Ehälsa så in i Norden

Ehälsa så in i Norden

förbi admin
0 kommentar

Ett av världens ledande nätverk av ehälsobolag, HealthTech Nordic, välkomnar alla nyfikna beslutsfattare, vårdprofessionella och politiker till Vitalis att för lära sig mer om hur den nya tekniken redan ger mer hälsa för pengarna.

– Vi vill uppmärksamma hur nya tjänster och produkter gör vården mer hållbar med bättre hälsa och resursfördelning. Vården behöver ställa om för att räcka till och just nu går den förändringen för långsamt. Det är svårt som beslutsfattare att få en överblick och veta vilka lösningar som finns att välja på. Vi vill hjälpa till att förklara – kom till oss så får du se, höra klämma och känna och ställa alla frågor du vill, säger Marianne Larsson, initiativtagare till HealthTech Nordic.

HealthTech Nordic har över 300 medlemsbolag, alla med fokus på bättre hälsa och vård. De nordiska aktörerna bakom HealthTech Nordic samarbetar för att stötta tillväxten av innovativa bolag i vårdbranschen med syftet att driva på moderniseringen av hälso- och sjukvården, hemma och i världen. Marianne är rädd att det försiktiga bemötandet från det offentliga är en fara för hela samhällsekonomin:

– Svenska beslutsfattare borde skynda sig att ta vara på dessa ledande nordiska lösningar i stället för att se på när de stora techbolagen – som Amazon och Google – kommer i kapp och sköljer över oss.

– Detta är en helt ny bransch som vi just nu leder. Vi har potentialen och försprånget i Norden att bidra till bättre hälsa för pengarna, bättre hälsa för alla och att än en gång även göra nytta i hela världen. Men då måste vi agera mycket snabbare tillsammans, som under pandemin.

Till Vitalis har 18 bolag valts ut att representera nätverket och visa upp sina lösningar HealthTech Nordics egen monter. Ytterligare medlemmar ställer ut i egna montrar. Bolagen har bevisat positiv effekt på till exempel livskvalitet, kognitiva funktioner, ökad trygghet, systemeffektivitet och behov av sjukhusinläggningar vilket i sin tur innebär att samhällets resurser används mer effektivt. För att lyfta fram nyttan har HealthTech Nordic även låtit genomföra en QALY-mätning som kommer att presenteras på ett seminarium under Vitalis.

– Jag tror att många bara ser på de här lösningarna som framtidens lösningar. Därför är det viktigt att berätta att de finns, fungerar och används framgångsrikt för hälsa och vård redan idag och borde få komma till nytta för många fler, säger Marianne Larsson. 

– Smart teknik för hälsa ger mer vård och bättre hälsa per investerad skattekrona, och det innebär förstås också en bättre samhällsekonomi och förutsättningar att verkligen möta behoven, säger Marianne Larsson, initiativtagare till HealthTech Nordic.

HealthTechNordic träffas i monter B02:21 på Vitalis17-19 maj. Seminariet ”Samhällseffekterna av healthtechi siffror” hålls på onsdagen, den 18 maj kl11.30-12.00 i konferenssal A6.

Om HealthTech Nordic

HealthTech Nordic är Nordens största nätverk för företag i e-hälsobranschen. Majoriteten av medlemsföretagen är uppstartsföretag. Genom att påskynda medlemsföretagens utveckling och hjälpa dem att skala sina lösningar globalt är HealthTech Nordics mål är att bidra till att skapa 1000 nya arbetstillfällen i e-hälsobranschen i Norden mellan 1 januari 2020 och 30 september 2022 samt att bidra till att skapa en bättre hälso- och sjukvård globalt. Nätverket har funnits sedan 2017, under de tre första åren fram till december 2019 skapade medlemsföretagen i nätverket 751 nya arbetstillfällen (vilket överträffade målet om 700).

HealthTech Nordic är ett samarbete mellan sex nordiska innovationsaktörer: Innovation Skåne, Invest in Skåne, Sahlgrenska Science Park och SmiLe Incubator i Sverige samt Health Tech Hub Copenhagen i Danmark och Norway Health Tech. HealthTech Nordic finansieras delvis av Interreg-Öresund-Kattegatt-Skagerrak, europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer om HealthTech Nordic på http://healthtechnordic.com/about.

Du kanske också gillar