Hem Hälsa En katastrof för sjukvården i Sörmland

En katastrof för sjukvården i Sörmland

förbi admin
0 kommentar

Förslaget om nedskärningar kommer som ett resultat av att det saknas pengar i regionen. Och regeringen har inte visat någon vilja att ge ökade statsbidrag till sjukvården som är hårt pressad i hela landet. Regionen styrs av en moderatledd minoritet. I koalitionen ingår Vård för Pengarna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Minoriteten stöds i sina sparförslag av Sverigedemokraterna.

 

Vi är oroliga för konsekvenserna av de föreslagna nedskärningarna och vill lyfta de katastrofala följder detta kan ha för sörmlänningarnas hälsa.

Vi kan inte kompromissa när det gäller människors liv och hälsa. Att minska personalstyrkan med 700 personer är galet och kommer att få allvarliga konsekvenser för hälsostatusen i för sörmlänningarna.

Kvalitén på sjukvården i Sörmland är redan ansträngd, och så här stora ingrepp riskerar att förvärra situationen. Vården i Sörmland har redan svårt att upprätthålla en tillräckligt hög standard när det gäller tillgängligheten. Den här typen av nedskärningar menar jag hotar kvaliteten på allvar. 

 

Vi är rädda för at medarbetare nu söker sig ifrån Sörmland, både de som förstår att deras tjänster är hotade men även de som inte vill jobba i en verksamhet utan ordentlig bemanning och möjlighet till utveckling. 

Vänsterpartiet anser att utbildning och utveckling av vården behövs för att säkerställa framtida vårdbehov. Till exempel behövs det kliniska farmaceuter för att göra läkemedelsgenomgångar så inte patienter riskerar må sämre. 

Vänsterpartiet är inte blinda för den situation som de styrande partierna satt Region Sörmland i, rent ekonomiskt så är situationen inte hållbar. Något måste göras. 

 

Vänsterpartiet vill se att regeringen tar ett större ansvar och att regionen sätter större press för att få fram resurser därifrån. Flera i styret är ju med i regeringspartier, de måste kunna påverka uppåt! Sänka jobbskatteavdrag, skatt på drivmedel och snus går ann men inte att skicka mer pengar till vården.

Minoritetsstyret har inte velat ens diskutera en skattehöjning. Vänsterpartiet ser det inte som omöjligt att vi kommer att föreslå en skattehöjning för att klara av att upprätthålla kvaliteten i sjukvården. Med lägst skattesats i Sverige så är det dumt att söndra vården innan alla vägar för kvalitativ vård först tagits.

 

Lotta Back (V)
Gruppledare Regionfullmäktige Sörmland

Du kanske också gillar