Hem Hälsa En värdig beroendevård kräver större insatser

En värdig beroendevård kräver större insatser

förbi admin
0 kommentar

Varje år dör cirka 900 personer i Sverige av läkemedels- och narkotikaförgiftning. Dödligheten är högre i Göteborg och Västra Götalandsregionen (VGR) än rikssnitt och jämfört med andra regioner, enligt Folkhälsomyndighetens genomgång. Det visar sig också att många av de avlidna haft kontakt med psykiatrin tidigare, haft en psykiatrisk diagnos och varit kända hos hälso- och sjukvården.

Personer med tungt beroende slutar inte injicera droger för att viktigpetter har åsikter om dennes tidigare livskriser och orsaker till det skadliga bruket. Hälso- och sjukvårdslagen har ett uppdrag att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Eftersom de flesta är överens om att skadligt bruk är en beroendesjukdom är det fortfarande en skam att personer som är i behov av hjälp vid sprututbytet vid NÄL får stå och vänta utomhus – även vintertid.

Poängen är inte väntrummet i sig – det är ett symptom på hur samhället ser på människor med beroendeproblematik när det gäller narkotika. Om vi menar allvar med att jämlik vård ska gälla alla, bör det rimligen finnas grundläggande beroendevård som bemöter sjuka patienter med värdighet och respekt. Där behövs större insatser av VGR.

Få god vård i tid

Ungefär 5 000 personer i Västra Götaland har ett opioidberoende men av dem är knappt 900 i behandling. Om man gör nationella jämförelser så borde siffran vara uppemot 2 500 individer. Antal individer som sökt substitutionsbehandling för sitt beroende har ökat kraftigt under senare år och resurser för att möta behovet har inte räckt. Vinsterna är naturligtvis ett fungerande och längre liv för den som behöver vården. Men samhällsvinsterna av att bryta ett skadligt bruk av till exempel heroin är mycket stora. Stölder, sjukvård, kriminalvård och socialtjänst är både kostnader samhället har som kan brytas.

När vården måste köställa människor med ett aktivt heroinmissbruk och i behov av vård, riskeras dessa personers hälsa och liv. De nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen för att rädda liv på de här patienterna ska följas. Patientgruppen behöver få en god och kvalitativ vård i tid, precis som alla andra patientgrupper och samverkan med psykiatrin behöver ske! Det kan tyckas vara självklart.

Åtgärder behöver tas för att beroendevården blir jämlik och tillgänglig

Västsverige var sena med sprutbytesprogram och substitutionsmottagningar jämfört med övriga regioner och behöver fortsätta byggas ut. Men den moderatledda ledningen verkar efter åtta år vid makten med allt längre vårdköer helt enkelt sakna initiativ, och skjuter frågan framför sig.

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen menar att åtgärder behöver tas för att beroendevården blir jämlik och tillgänglig samt för att riktlinjerna i vården följs i hela regionen. Hälso- och sjukvården behöver också de resurser som krävs i uppräkning, utan ständiga sparkrav. Så länge det inte sker kommer vi nog tyvärr fortsätta se stängda beroendekliniker och ojämlik beroendevård.

Janette Olsson (S), vice ordförande i psykiatriberedningen, Västra Götalandsregionen

LÄS OCKSÅ: Stigbergskliniken stänger – för gott

LÄS OCKSÅ: Ni förvandlade ett vrak till en fri fågel

Du kanske också gillar