Hem Hälsa Etik på nya läkarprogrammet – nationell målbeskrivning föreslås

Etik på nya läkarprogrammet – nationell målbeskrivning föreslås

förbi admin
0 kommentar

Sam Polesie, docent, specialistläkare i hud- och könssjukdomar, Sahlgrenska universitetssjukhuset; professionell utvecklingsledare för etiskt förhållningssätt, läkarprogrammet i Göteborg, Jenny Lindberg, med dr, specialistläkare i internmedicin och njurmedicin; temaansvarig professionell utveckling, läkarprogrammet, Lunds universitet, Saima Diderichsen, med dr, ST-läkare i allmänmedicin, institutionen för klinisk vetenskap, enheten för professionell utveckling, Umeå universitet, Ulrik Kihlbom, professor, Stockholm Centre for Healthcare Ethics (CHE), LIME, Karolinska institutet, Niklas Juth, professor, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB), Uppsala universitet, Marit Karlsson, med dr, överläkare i palliativ medicin, institutionen för hälsa, medicin och vård, avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård, Linköpings universitet, Erik Malmqvist, universitetslektor, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, avdelningen för filosofi och logik, Göteborgs universitet, Goran Mijaljica, verksamhetschef och specialistläkare i psykiatri, kris- och traumamottagningen, flyktingmedicinsk mottagning, flyktingbarnmottagning vid Västra Götalandsregionen, Jessica Nihlén Fahlquist, docent, CRB, Uppsala universitet, Lars Sandman, professor, institutionen för hälsa, medicin och vård, avdelningen för samhälle och hälsa, Linköpings universitet, David Sundemo, med dr, ST-läkare i allmänmedicin, Närhälsan Lerum; institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Helena Walfridsson, universitetsadjunkt, specialistläkare i urologi, institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Du kanske också gillar