Hem Hälsa Extra kulturbidrag ska generera fler kulturinsatser i länet 2024, Region Jönköpings län

Extra kulturbidrag ska generera fler kulturinsatser i länet 2024, Region Jönköpings län

förbi admin
0 kommentar

För att kunna utveckla kulturlivet ytterligare i Jönköpings län har tio kulturorganisationer beviljats extra bidrag av Region Jönköpings län. Sammanlagt handlar det om nästan 2,6 miljoner kronor som ska användas under 2024. Bidragen ska hjälpa organisationer att kunna genomföra fler kulturinsatser i länet.

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) tog beslut om fördelningen av tillfälligt extra bidrag under sitt sammanträde den 15 november. Bakgrunden är att etablerade organisationer inom det fria kulturlivet i länet har behov av extra pengar för att kunna göra fler kulturinsatser utöver den ordinarie verksamheten.

– Vi vill att Jönköpings län ska vara ett levande län och det förutsätter ett rikt kulturliv. De här tillfälliga bidragen till tio kulturorganisationer ska göra att länets invånare får ta del av ett större kulturutbud under 2024. Kulturlivet håller fortfarande på att komma igång igen efter pandemin och behöver stöd på vägen, säger Kerstin Hammar (M), ordförande i ANA-nämnden.

Uppnå kulturpolitiska mål

Det var enbart organisationer som tidigare har beviljats kulturbidrag som verksamhetsstöd av Region Jönköpings län som kunde ansöka om det extra tillfälliga stödet. Beslutet innebär att de tio ansökningar som kom in har beviljats med totalt 2 595 000 kronor. Bidragen ska hjälpa till att göra verklighet av de politiska prioriteringarna och uppnå målen i den regionala kulturplanen.

– Stödet ska bidra till att utveckla kulturen i Jönköpings län. Det handlar om insatser för kulturlivets infrastruktur, för barn och unga, tillgänglighet, hållbarhet och hälsa, samarbeten samt samverkan och dialog. Vi såg ett behov av att ganska snabbt fördela bidragen eftersom organisationerna ska kunna planera inför 2024, säger Magnus Jonsson, kulturutvecklingschef i Region Jönköpings län.

Fakta: Beviljade extra kulturbidrag

  • Skådebanan Jönköpings län: 173 000 kronor
  • Kulturgatan Bodafors: 215 000 kronor
  • Minopera: 280 000 kronor
  • Jönköpings läns hemslöjdsförbund: 52 000 kronor
  • Åsens by: 350 000 kronor
  • Huskvarna Folkets Park: 570 000 kronor
  • Kultivera: 295 000 kronor
  • TEATERi: 150 000 kronor
  • Österängens konsthall: 320 000 kronor
  • Jonk! Scenkonst: 190 000 kronor

Totalt: 2 595 000 kronor

Du kanske också gillar