Hem Hälsa Finland deltar då FN:s kommission för social utveckling sammanträder för 60:e gången – globalt avskaffande av fattigdom och svält är huvudtemat

Finland deltar då FN:s kommission för social utveckling sammanträder för 60:e gången – globalt avskaffande av fattigdom och svält är huvudtemat

förbi admin
0 kommentar

FN:s kommission för social utveckling (CSocD) sammanträder för 60:e gången 7–16.2.2022 , den här gången i hybridform i New York och på distans. Huvudtemat för sammanträdet är återhämtningen från coronapandemin och att säkerställa en hållbar utkomst, välfärd och människovärde för alla samt avskaffande av fattigdom och svält som en del av genomförandet av handlingsprogrammet Agenda 2030. 

Finland deltar i mötet virtuellt med en förvaltningsövergripande delegation, som leds av social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen. I Finlands delegation ingår företrädare för ministerier, Institutet för hälsa och välfärd och olika civilsamhällesorganisationer. Minister Sarkkinen kommer att hålla ett allmänt nordiskt anförande och delta i två diskussionsforum på hög nivå. 

”Genom att trygga barn möjlighet till hälsa, välfärd och utbildning investerar vi i framtiden på ett hållbart sätt och förebygger fattigdom”, säger minister Sarkkinen i sitt anförande. Ministern betonar också betydelsen av att minska ojämlikheten och förstärka den sociala välfärden som en del av genomförandet av handlingsprogrammet Agenda 2030.

Finland deltar i två sidoevenemang. ICSW:s (International Council on Social Welfare) sidoevenemang handlar om livsmedels- och näringspolitik. Sirpa Sarlio, som är konsultativ tjänsteman vid social- och hälsovårdsministeriet, kommer att hålla ett anförande vid evenemanget. Sidoevenemanget för FN:s forskningsinstitut för social utveckling (UNRISD) granskar det nya ekologiska samhällsfördraget i samband med en rättvis grön omställning. Finländska talare vid seminariet är Liisa Häikiö, professor i socialpolitik, från projektet ORSI.   

År 2015 enades FN:s medlemsländer om handlingsprogrammet Agenda2030 och målen för hållbar utveckling, som styr arbetet för hållbar utveckling åren 2016–2030. Syftet är att avskaffa fattigdomen i världen och att trygga välfärd åt alla på ett sätt som är hållbart för miljön.

FN:s kommission för social utveckling är det viktigaste organet i Förenta nationerna som behandlar den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Kommissionens huvudsakliga uppgift är att följa genomförandet av världstoppmötet för social utveckling (1995) i Köpenhamn och att delta i uppföljningen av FN:s handlingsprogram Agenda 2030 för hållbar utveckling. Finland är medlem i kommittén för viss tid.

Mer information om sammanträdet finns på FN:s webbplats. Beslut om tillsättande av Finlands delegation finns på statsrådets webbplats

Ytterligare information:

Jiri Sironen, ministerns specialmedarbetare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 040 4509 077, [email protected]
Elina Häkkinen, sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 119, [email protected]

Du kanske också gillar