Hem Hälsa Fjärde vaccindos mot corona kan ges redan i juli

Fjärde vaccindos mot corona kan ges redan i juli

förbi admin
0 kommentar

Institutet för hälsa och välfärd (THL) gav tidigare en preliminär rekommendation om att kommunerna från och med mitten av augusti skulle erbjuda en fjärde dos till alla som fyllt 65 år. Från och med första september skulle alla som fyllt 60 år och personer i riskgrupp i åldern 12–59 erbjudas dosen.

Nu ändras ändå tidtabellen så att kommunerna, i enlighet med epidemiläget, kan erbjuda en fjärde vaccindos till personer som löper störst risk att drabbas av allvarlig sjukdom. Så här har THL rangordnat vilka som löper störst risk:

  • Personer i åldern 70–79 som inte hör till en riskgrupp.
  • Personer i åldern 18–69 som hör till en medicinsk riskgrupp.
  • Personer i åldern 60–69 som inte hör till en riskgrupp.
Bland annat personer som fyllt 80 år har redan tidigare erbjudits en fjärde dos.

Den fjärde vaccindosen kan ges då det gått minst tre månader sedan den tredje dosen. För majoriteten av den äldre befolkningen och riskgrupperna har det gått över sex månader, uppger THL. Om man insjuknat i corona så motsvarar det enligt nuvarande uppgifter en vaccindos, säger överläkare Hanna Nohynek.

”Om man har fått tre vaccindoser och insjuknat i corona en eller flera gånger så behöver man ingen boosterdos”, säger hon.

Bygger på EU-myndigheters beslut

Orsaken till att man flyttat fram rekommendationen är beslut av EU:s hälsomyndigheter ECDC och EMA. De har föreslagit att länder i EU omedelbart ska erbjuda vaccindoser till de ovannämnda kategorierna.

”Efter rekommendationen från ECDC och EMA har vi diskuterat möjligheten att tidiga vaccinationer med regionerna. Enligt den nya rekommendationen kan kommuner börja erbjuda fjärde portioner redan i juli”, säger THL:s direktör Mika Salminen.

Gäller inte sjukvårdspersonal och unga i riskgrupp

Rekommendationen gäller än så länge inte personer i åldern 12–17 som hör till riskgruppen. Det beror på att den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) sköter om coronavaccinprogrammet för barn och de fattar sitt beslut om en eventuell rekommendation först i augusti.

Inte heller social- och hälsovårdspersonal omfattas av rekommendationen eftersom de fortfarande har ett gott skydd mot en coronavirusinfektion. I stället väntar man med att vaccinera sjukvårdspersonal tills dess att det utvecklats boosterdoser mot virusvarianterna. Det här tillvägagångssättet får stöd av ECDC.

Källa: THL:s pressmeddelande (på finska)

Artikeln har uppdaterats klockan 13.36 med mer info.

Du kanske också gillar