Hem Hälsa Hållbart yrkesliv för vårdens medarbetare och jämlik hälsa för invånarna – Gefle Dagblad

Hållbart yrkesliv för vårdens medarbetare och jämlik hälsa för invånarna – Gefle Dagblad

förbi admin
0 kommentar

Under pandemin har det kristalliserats fram hur slitsamt det är att arbeta i vården. Med resultat att flera medarbetare sjukskrivs varje dag. Sjukskrivningstalen för medarbetare inom vården var redan innan pandemin hög och pandemin har inte gjort det bättre. Men den största boven i dramat, både före pandemin och definitivt nu är bristen på kollegor, bristen på sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Citat från en sjuksköterska i Gävleborg: ”Vad håller jag på med? Ska min vardag på jobbet vara så här? Jag känner mig helt slut..”

“Men den största boven i dramat, både före pandemin och definitivt nu är bristen på kollegor, bristen på sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker.”

Bild: Arkivbild

Samtidigt frågar sig alla ”Varför blir det köer i vården? Vad har hänt och vem eller vad styr denna ofattbara vårdtyngd? Det enkla svaret är att skylla allt på pandemin. Men egentligen är grundbemanningen för låg och det råder brist på Vårdförbundets professioner. Hela 13 200 sjuksköterskor har lämnat yrket och majoriteten av de som lämnat har gjort det på grund av lönen, bristande karriärmöjligheter och arbetsmiljö enligt rapport från SCB.

Annons

Hälso- och sjukvården har utvecklats under flera år och vi har nu högkvalificerad vård på dygnets alla timmar. Kvalificerad vård kräver välutbildad och specialistutbildad personal i alla kategorier för att det skall fungera på ett kvalitetsmässigt sätt. Arbetsgivarens ansvar är att se till att rätt kompetens och tillräckligt med resurser finns i verksamheten och ytterst ansvariga för att möjliggöra detta är våra folkvalda politiker.

Annons

Vårdförbundet har inför valet 2022 en egen valplattform med lösningar, både långsiktiga och mer akuta. Vi vill att Gävleborgs politiker läser och tar till sig. Vårdförbundets valplattform i sin helhet finns på vår hemsida. Här nedan följer en sammanfattning.

Planera verksamheten med marginaler och arbeta för att den konstanta underbemanningen upphör. Frigör minst 20 procent av arbetstiden från patientnära arbete och gör scheman luftigare.

Politiker ska ge uppdrag med balans mellan krav och resurser – Vårdförbundets professioner ska kunna leverera god och säker vård utan att själva bli sjuka.

Ge chefer förutsättningar att vara närvarande och arbeta både operativt och strategiskt.

Konkurrenskraftiga löner är av största vikt för att både rekrytera och behålla Vårdförbundets professioner!

Reglerad specialistutbildning är en viktig del i karriärsutvecklingen, Vårdförbundet vill reglera och säkra detta med respektive arbetsgivare genom kollektivavtal och modellen AST, akademisk specialisttjänstgöring.

Nationellt vill vi skapa reglerade specialistutbildningar för Vårdförbundets alla professioner samt inrätta funktionen avancerad specialistsjuksköterska med skyddad yrkestitel.

Annons

God introduktion är en viktig parameter för att stanna i yrket. Lotsa nya kollegor in i yrket genom att införa yrkesintroduktionsår.

Ge bättre möjligheter för sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker som invandrat att kunna komma in i arbetet. Satsa på snabbspår och intensiv yrkessvenska för att stötta kollegor som invandrat att uppnå kraven för svensk legitimation.

Annons

Hälso- och sjukvården måste grundas i en styrning med färre kontrollfunktioner både internt och externt vilket kan leda till mindre administration.

Mer fokus på folkhälsoarbete på alla nivåer.

Staten behöver ta ansvar för en samordnad styrning av den digitala infrastrukturen.

Ledningsgrupper på alla nivåer behöver ha representanter med kunskap som motsvarar teamets olika kunskapsområden.

Anna Bergström

Avdelningsordförande Vårdförbundet avdelning Gävleborg

Du kanske också gillar