Hem Hälsa Hälsa är en grundläggande rättighet som inte bör offras på grund av ekonomiska utmaningar – Östersunds-Posten

Hälsa är en grundläggande rättighet som inte bör offras på grund av ekonomiska utmaningar – Östersunds-Posten

förbi admin
0 kommentar

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sveriges regioner står inför allvarliga ekonomiska utmaningar vilket vi hör om nästan dagligen. Inflationen driver upp vårdens kostnader, läkemedel och pensionsavsättningar skjuter i höjden och uteblivna statsbidrag påverkar hårt. Regionerna har nu ett underskott som överträffar nivån från 90-talskrisen. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner väntas alla regioner tillsammans redovisa ett underskott på 20 miljarder kronor i år. Att säkra välfärden i denna tuffa tid kommer kräva ihärdigt arbete och stort tålamod och Region Jämtland Härjedalen är inget undantag.

“Vi är medvetna om utmaningarna vår region står inför när det gäller ekonomi och bemanning. “

Bild: Linda Hedenljung

Annons

Under pandemin erhöll Sveriges regioner betydande tillskott av resurser från staten. Det tidigare blågröna styret i vår region valde att lägga överskottet på resultatet i stället för att tackla växande vårdköer och missnöje bland personalen. Snabba och kortsiktiga beslut, utan noga övervägande, resulterar ofta i negativa och långsiktiga effekter. Förra mandatperiodens politik lämnar fortfarande spår och negativa följder i vår verksamhet. Förutom att hantera en vårdskuld måste vi även tackla en personalskuld med påföljd att behovet av hyrpersonal ökat kraftigt.

Annons

Vi är medvetna om utmaningarna vår region står inför när det gäller ekonomi och bemanning. Det är svårt att komma ifrån. Men vi har möjligheten att förändra berättelsen om vår region. Vi vill gå från att vara en plats där människor kämpar i vårdköer med dålig ekonomi till att vara en förebild i utveckling av vården och tillgången till den. I en tuff ekonomisk period är vår utgångspunkt att fatta beslut med en långsiktig framtidssyn. Det är avgörande för att säkra en stabil, hållbar och framgångsrik utveckling av vår verksamhet.

Vi har också möjligheten att förändra berättelsen om vår region som arbetsgivare. Vi är väl medvetna om utmaningen framför oss. Att bygga upp förtroendet hos regionens anställda, något som det tidigare styret underminerade, är vår uppgift. De utgör själva hjärtat i vården. Vi vill skapa en arbetsmiljö där de känner sig sedda, värderade och motiverade. Det är en förutsättning för tillgängligheten till vården. Det är bra för medarbetarna, det är avgörande för tillgången till vård och det kommer att ge positiva resultat för ekonomin.

Annons

(Har du något att säga? Här kan du enkelt skriva och skicka in en insändare eller debattartikel.)

Vården i vårt län har stora utmaningar, den har begränsade resurser och ska erbjuda god vård åt alla invånare i vårt vidsträckta län. Vi måste vara kreativa i våra strategier och visa mod i våra beslut för att skydda våra medborgares välbefinnande samtidigt som vi säkrar en framtid för våra medarbetare. Genom att fatta välgrundade beslut och effektivt fördela resurser kan vi upprätthålla en god och tillgänglig vård även under stora ekonomiska utmaningar. Att kompromissa på detta område är att inte ta ansvar gentemot varandra och våra framtida generationer.

Annons

Hälsa är en grundläggande rättighet som inte bör offras på grund av ekonomiska utmaningar. I stället måste vi aktivt sträva efter att hälso- och sjukvårdens prioriteringar förblir en kärnpunkt i våra beslut även framåt. Tillsammans kan vi förändra berättelsen om vår region och skapa en bättre framtid för oss som bor och lever här.

Katarina Nyberg Finn (S), Ordförande Hälso- och Sjukvårdsnämnden

Bengt Bergqvist (S), Ordförande Regionstyrelsen

Lars-Erik Olofsson (KD), 1:e vice ordförande Regionstyrelsen

Elin Hoffner (V), 1:e vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Du kanske också gillar