Hem Hälsa Hälsotrend 2023 – minska pressen med en vältränad hjärna och få mer än att må bättre enligt Mindmor metoden

Hälsotrend 2023 – minska pressen med en vältränad hjärna och få mer än att må bättre enligt Mindmor metoden

förbi admin
0 kommentar

Hälsolivsstil har under en längre period fokuserat på fysisk träning och sund mat. På senare år har intresset ökat för alternativa träningsmetoder som inriktar sig mer på stressreducering och att hitta ett inre lugn, yoga och meditation mm. Oavsett vilken träningsform eller diet som du väljer finns det en tendens bland generation Y att maximera trender.

Trenden 2023 är att balansera fysisk träning, sund mat och ett spektra av mental träning. Vi behöver helt enkelt variation. Ja, det är faktiskt så som vår hjärna fungerar. Variation av aktiviteter är bra både för kroppen och för att öka positiva känslor. Det viktigaste 2023 är att öka förståelsen för oss själva och på så sätt öka förmågan att sätta en sund gräns för att hantera press.

Så vad händer om du maximerar fysisk träning eller inriktar dig på endast en sund diet? Med en ambition om att vara hälsosam skapas en inre press som leder till övertänkande. Det i sin tur leder till negativa tankar. Vi är alldeles för hårda och dömande mot oss själva istället för att peppa och stärka oss. I ambitionen av att vara hälsosam är det lätt att tänja sin gräns för långt. Hjärnan tenderar att söka det perfekta och därför känns det naturligt att göra det som du tror är hälsosamt men du gör det alldeles för mycket.

Trenden 2023 är att du är medveten om dina gränser och tillåter dig att vara genuin för att njuta av vardagliga händelser. Därför ligger fokus på små dagliga aktiviteter som höjer positiva känslor och ökar självmedvetenhet.

Mindmor erbjuder dagliga aktiviteter för att öka din förståelse om dig själv och stärka dina resurser. Träna din hjärna är mer än att må bättre och grundkursen är gratis. Målet är att sprida information om en lättillgänglig metod som både är underhållande och givande med aktiviteter och mätverktyg, som ökar människors självmedvetenhet. Här hittar du fakta om hur hjärnan fungerar när det gäller att sätta en sund gräns, hantera övertänkande och visa på du blir mer tillåtande mot dig själv.

Världshälsoorganisationen WHO:s definition av hälsa är:
hälsa är ett tillstånd av välbefinnande där varje individ kan förverkliga sina möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i. Det är alltså inte detsamma som frånvaro av sjukdom.

Trend hälsa 2023

1. Mental träning som stärker självmedvetenhet och ökar positiva känslor.

2. Sund gränssättning där varje individ hittar sitt personliga sätt att balansera hälsostilen.

3. Lågintensiv fysiskt träning med variation med fördel utomhus.

4. Sunda matvanor med variation där middagen ligger tidigare på dygnet än vad den gör idag.

5. Regelbundna sovtider med fokus på rutiner.

6. Sociala interaktioner med upplevelser och nya bekantskaper.

7. Digital detox – flera pauser för digitala medier för att minska daglig användning.

www.mindmor.com

Du kanske också gillar