Hem Hälsa Högerextrem man fälls för grova vapenbrott

Högerextrem man fälls för grova vapenbrott

förbi admin
0 kommentar

I mannens hem hittades vapendelar som tros ha tillverkats med 3D-skrivare. Även flera funktionsdugliga vapen samt ämnen som kan användas för att tillverka sprängladdningar hittades.

I sin bostad hade 25-åringen en revolver, material som kan användas för att tillverka sprängladdningar och egentillverkade, 3D-printade vapen.

Nu döms han till fängelse för bland annat grovt vapenbrott – men frias från anklagelsen om bombplanerna.

I november i fjol gjorde Säpo ett tillslag i mannens bostad i Västergötland. Där hittade man ämnen och föremål som tillsammans skulle kunna nyttjas för att tillverka sprängladdningar och bomber, enligt åtalet.

Det framkom även att han tidigare varit medlem i en högerextrem organisation.

– Det framgår ganska tydligt att han har ett högerextremistiskt, våldsbejakande motiv och även en bakgrund i den miljön, sade kammaråklagare Henrik Olin i samband med åtalet.

Tillverkade egna vapen

25-åringen hade också en svartkrutsrevolver samt andra licenspliktiga vapendelar hemma. Han hade dessutom själv tillverkat ett vapen med hjälp av en 3D-skrivare, och även tillverkat flera andra 3D-printade vapendelar som enligt åklagaren varit syftade till att bygga fler funktionsdugliga vapen.

Nu döms mannen i Skaraborgs tingsrätt för grovt vapenbrott, vapenbrott, förberedelse till grovt vapenbrott, brott mot lagen om sprängämnesprekursorer samt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Påföljden blir fängelse i tre år och sex månader.

Han var också åtalad för förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse – något han dock frias från.

Rätten: Inga konkreta bombplaner

”Tingsrätten fann att mannen hade kunskap och möjlighet att framställa sprängämnen men att det inte fanns några mer konkreta planer på att åstadkomma en explosion med fara för annans liv och hälsa eller omfattande förstörelse av annans egendom”, skriver Skaraborgs tingsrätt i ett pressmeddelande.

Mannen medger innehav av vapnen och vapendelarna, men uppger att han inte hade för avsikt att färdigställa ytterligare vapen av delarna.

En rättspsykiatrisk undersökning visade att mannen vid tillfället då gärningarna begicks – men inte vid tillfället för undersökningen – var påverkad av en psykisk störning. Den ansågs dock inte vara allvarlig och mannen kan därför dömas till fängelse i stället för rättspsykiatrisk vård.

Du kanske också gillar