Hem Hälsa Hot mot demokratin | Hallandsposten

Hot mot demokratin | Hallandsposten

förbi admin
0 kommentar

Under årets Almedalsvecka hände det ofattbara och ledsamma knivdådet som släckte Ing-Marie Wieselgrens liv. Ing-Marie, SKR:s samordnare för Psykisk hälsa, var en person som betytt mycket för Sveriges arbete med att främja barn och ungas psykiska hälsa och som gav oss politiker verktyg att prata om psykisk ohälsa som ett samhällsproblem. Oavsett motiv så blir det tydligt hur svårt det är för ett samhälle att skydda sig när vanligt folk ska kunna möta makthavare och politiker på gatan.

De senaste årens ökade hot påvisas av en dramatisk lägesbild av det mycket hårda samhällsklimat som blivit vardag för oss politiker. Statistik påvisar att över hälften av politikerna har utsatts för hot, näthat och trakasserier sedan valet och bland kvinnorna är siffran så hög som 66 procent. (Statistik från dagens samhälle.)

Alla politiker i Halmstads kommunfullmäktige, förutom kommunråden, är fritidspolitiker. Det betyder att de sköter politiken på sin fritid.

Utan fritidspolitiker som ägnar sin lediga tid och tid från sina arbeten för att bidra till samhällsutvecklingen skulle den representativa demokratin vara kraftigt begränsad. Tyvärr gör hot mot politiker att det är många förtroendevalda som tyvärr överväger att lämna sina politiska uppdrag, och i flera fall har förövaren dessvärre lyckats tysta det politiska budskapet. Dessa hot är ett angrepp mot vår demokrati eftersom åsikts- och yttrandefriheten inskränks.

Under flera år har hat, hot, nättrakasserier, förtal och våld mot politiker ökat. Journalister och politiker hör till de mest utsatta grupperna i samhället vilket är ett direkt hot mot själva demokratin. Denna negativa trend måste vändas. Därför är det viktigt att vi politiker inte backar bort från hot utan hellre tar ett steg framåt och markerar att vi inte vill ha den här samhällsutvecklingen.

Vi vill ha ett öppet samhälle där vi tillsammans kan fortsätta driva de demokratiska frågorna och de viktiga samtalen för en bättre framtid.

Andréa Skoglund

Halmstads Lokala Parti

Du kanske också gillar