Hem Hälsa Humanitära stöd till civilbefolkningen i Gaza

Humanitära stöd till civilbefolkningen i Gaza

förbi admin
0 kommentar

– Vårt humanitära stöd ser till att livräddande hjälp i form av mat, vatten, sjukvård och skydd kommer fram till befolkningen, säger Jakob Wernerman, chef för Sidas humanitära bistånd.

– Jag kan inte nog understryka vikten av att det humanitära tillträdet i Gaza förbättras ytterligare, så att hjälporganisationer kan komma in med hjälpsändningar av förnödenheter och med personal. Det här behöver ske snarast för att inte situationen ska kräva ytterligare lidande hos den redan hårt drabbade civilbefolkningen.

Katastrofläge i Gaza

Den långvariga och svåra humanitära situationen i Palestina har efter den snabba eskaleringen av konflikten lett till ett extremt katastrofläge i Gaza. Parallellt med det trappas våldet och spänningarna upp även på Västbanken. Drygt 3,1 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd i Palestina. I Gaza har 1,5 miljoner människor tvingats på flykt, samtidigt som hjälporganisationer på plats varnar för att det inte finns några säkra platser att fly till.

– Redan innan den 7 oktober var situationen för väldigt många palestinier oerhört allvarlig, men nu är läget katastrofalt. Befolkningen flyr från sina hem och söker skydd från striderna, de saknar mat och rent vatten, många dör eller skadas i attackerna och de riskerar sina liv varje dag, säger Jakob Wernerman.  

Sida ger omfattande stöd till de drabbade

Sida har under många år gett humanitär nödhjälp till den palestinska befolkningen, vilket varit livsnödvändigt då blockaden av Gaza och oroligheter på Västbanken lett till försämrade möjligheter för människorna att försörja sig. Innan den 7 oktober var 8 av 10 i Gaza i behov av humanitärt bistånd för att klara sig.

Under 2023 kommer Sida att sammanlagt ha betalat ut drygt 195 miljoner i humanitära stöd till Palestina, där de nya akutstöden på 60,8 miljoner beslutats om specifikt med anledning av eskaleringen av konflikten efter 7 oktober.

Sidas humanitära stöd till Palestina är ett öronmärkt komplement till regeringens kärnstöd och är således medel som betalas ut utöver de 150 miljoner kronor i ytterligare stöd som annonserades av regeringen i förra veckan mot bakgrund av utvecklingen i Gaza.

De humanitära stöden går framförallt till att skydda de mest sårbara människorna genom akuta hälsoinsatser, sjukvård, till mat- och vattenleveranser, temporära läger för människor som har tvingats fly samt skyddsinsatser för civilbefolkningen. Stöden kanaliseras via FN:s organisation för palestinska flyktingar (UNRWA), Svenska Röda Korset, Internationella Rödakorskommittén (ICRC) och Oxfam, samt de humanitära responsfonderna för Palestina.

Sida följer situationen noggrant tillsammans med Utrikesdepartementet (UD) och det svenska generalkonsulatet i Jerusalem. Ytterligare humanitärt stöd kan komma att bli aktuellt om situationen skulle förvärras.

Sidas bistånd i Palestina

  • Totalt bistår Sida med drygt 195 miljoner i humanitärt bistånd till Palestina under 2023.
  • Innan den 7 oktober har Sida bidragit med humanitärt bistånd till Palestina omfattade nära 134 miljoner och fokuserade bland annat på stöd till hälsa, sjukvård, mental hälsa, vatten och energi, mat och försörjningsmöjligheter.
  • Regeringen beslutade den 10 oktober att pausa det långsiktiga utvecklingsbiståndet i Palestina och gav Sida i uppdrag att göra en översyn av biståndet som ska vara färdig senast den 1 december 2023. Det humanitära biståndet påverkas inte av denna paus. 

Läs mer om Sidas arbete i Palestina: Sidas arbete i Palestina | Sida

Regeringens strategi för biståndet till Palestina: https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2020/12/strategi-for-sveriges-humanitara-bistand-genom-styrelsen-for-internationellt-utvecklingssamarbete-sida-20212025/

Du kanske också gillar