Hem Hälsa Hur mår du som student?

Hur mår du som student?

förbi admin
0 kommentar

Du som är student på första terminen av ett utbildningsprogram får den 14 november ett mejl med förfrågan om att delta i en enkät om psykisk hälsa. Dina svar är väldigt värdefulla, oavsett hur du mår när du får enkäten.

Mejlet har rubriken ”Hur har du det? WHO-enkät till dig som är student” och skickas från [email protected]. Enkäten innehåller frågor om fysisk och psykisk hälsa och ingen obehörig kan ta del av dina svar. Vi är väldigt tacksamma för din medverkan.

Foto: Jens Olof Lasthein 

 

Internationellt forskningsprojekt

Enkäten ingår i ett stort internationellt forskningsprojekt: World Health Organization (WHO) World Mental Health International College Student Initiative (WMH-ICS). Stockholms universitet är ett av cirka femton svenska lärosäten som deltar.

Syftet med enkätstudien är att identifiera studenter med psykisk ohälsa och erbjuda dem att delta i en studie om digitala insatser för depression och ångest, terminen efter att de svarat. Alla som svarar får också information om hjälpresurser i samhället och via studenthälsan på lärosätet.

Du kan läsa mer om projektet på tinyurl.com/WHO-WMH-ICS-Svenska, eller tinyurl.com/WHO-WMH-ICS-English.

 

Viktigt att få kunskap om studenters hälsa

I Sverige är Anne H Berman, professor vid Uppsala universitet, och Claes Andersson, docent vid Malmö universitet, huvudansvariga forskare.

– Genom årliga studier och uppföljningar i samtliga deltagande länder hoppas vi få fram och kunna sprida evidensbaserade metoder och digitalt baserade insatser som kan bidra till förbättrad psykisk hälsa hos våra studenter, säger Anne H Berman. Studenternas hälsa, såväl fysisk som mental, är naturligtvis extra viktig att få kunskap om. Det är något som ingår i och som vi kan bidra med kunskap om genom vårt arbete inom projektet.

 

Vill du veta mer om enkäten?

Eventuella frågor om enkäten besvaras via e-post: [email protected]

Du kanske också gillar