Hem Hälsa Insatser som kan minska självmord bland unga används inte

Insatser som kan minska självmord bland unga används inte

förbi admin
0 kommentar

– Det stora problemet är att metoderna inte tillämpas på ett systematiskt sätt. Fokus på suicid ligger på individerna eller deras familjer, det finns ingen övergripande samhällsstrategi, trots regeringens och riksdagens vision om detta, säger Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska institutet, samt chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.

Det som behövs är integrerade insatser som sker på statlig, regional och kommunal nivå. Preventivt arbete ska ske i vården och skolan, samtidigt som familjer bör få mer stöd och råd för att hjälpa barn som mår dåligt.

I dag brottas barnpsykiatrin, Bup, med brist på pengar och specialister vilket gör att resurserna främst används till akuta åtgärder och mindre till insatser som sker över en längre tid, konstaterar Danuta Wasserman. Hon ser ett uppenbart behov av mer resurser till psykologiska behandlingar.

– När självmordsbenägna barn har behandlats klart hos Bup behövs en plan för framtiden om hur de ska komma tillbaka till sitt vanliga liv och hur de och familjen ska göra om barnen börjar må sämre igen. Tyvärr saknas ofta sådana planer i dag.Foto: Ulf Sirborn

Danuta Wasserman efterlyser en genomtänkt rehabilitering. Den skulle kunna erbjuda en meningsfull verksamhet och hjälp med att få till en livsstil som ökar chanserna att må bättre psykiskt.

– Ungdomarna behöver grundläggande kunskap om vikten av mat, sömnhygien, fysisk aktivitet för den psykiska hälsan och hur de påverkas av sina vanor av att använda datorn.

Skolhälsovården har också en viktig funktion, men den är nedbantad och används inte fullt ut.

– Den behöver förstärkas så att fler unga med psykisk ohälsa fångas upp.

Förskolor och skolor kan också arbeta preventivt genom att införliva övningar och rollspel där barn lär sig att sätta ord på sina känslor och reaktioner, samt bemästra stress och situationer som bidrar till oro och ångest.

– Om barn får höra i klassrummet om sina kompisars tankar är det lättare att förstå att ”andra känner också som jag” och ”jag är inte ensam om detta”. Det här minskar stigmat, ökar samhörigheten och viljan att tala om det som är svårt, säger Danuta Wasserman.

Ingen kan ha missat den samhällsutmaning som vi står inför vad gäller ungas psykiska ohälsa

Skolans roll lyfts även fram av SBU, Statens beredning av medicinsk och social utvärdering, som på regeringens uppdrag har granskat program som skolor kan arbeta med för att främja psykisk hälsa hos unga.

SBU:s slutsats är att program för socioemotionellt lärande, som att visa egna känslor och avläsa andras, har effekt vad gäller möjlighet till återhämtning och relationskompetens, samt en viss effekt på självkontroll. Mindfulness-program förbättrar livskvalitet och förmåga till återhämtning, främst bland flickor.

– Vi vet inte hur effekten är på lång sikt eftersom det finns för få uppföljningar. Det är dock troligt att detta är förmågor som bör tränas för att de ska bibehållas, säger Lotta Ryk, projektledare vid SBU.

SBU:s genomgång av olika program för att undersöka om de kan förebygga suicid och suicidförsök gav ett blandat resultat. Oftast saknades uppföljningar vilket gör det svårt att uttala sig om programmens effekt en längre tid efter att de gavs.

Siri Helle.Foto: Madeleine Ahlstrom

Argument har länge framförts om att psykisk hälsa borde ingå i undervisningen på samma sätt som idrott och hälsa gör. Psykologen Siri Helle försöker nu skapa en större opinion för denna förändring genom initiativet ”Psykisk hälsa på schemat”, som stöds av flera organisationer.

– Ingen kan ha missat den samhällsutmaning som vi står inför vad gäller ungas psykiska ohälsa. Målet med vår kampanj är att psykisk hälsa ska ingå i undervisningen, men det är viktigt att det genomförs på ett sätt som inte tynger lärarna, säger Siri Helle.

Läs mer: ”Jag försöker fortfarande förstå varför Love tog sitt liv”

Du kanske också gillar