Hem Hälsa Känn Dig Själv! – gör det lätt att prata om svåra saker!

Känn Dig Själv! – gör det lätt att prata om svåra saker!

förbi admin
0 kommentar

Värmland Integrerar är ett projekt som tagit fram ett material, ”Känn Dig Själv! – vuxen”, riktat till utrikesfödda vuxna. Materialet tar upp frågor som rör bland annat kropp och hälsa, jämställdhet, föräldraskap och samlevnad.

Materialet har tagits fram tillsammans med målgruppen och personal som möter målgruppen: familjecentraler, integrationsenheter, arbetsmarknadsenheter, asyl- och flyktinghälsa och ideella föreningar.

Materialet har spridits i länet och används av både offentliga och ideella aktörer. Projektet är finansierat av Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden, AMIF.

Utbildning i materialet har genomförts med personal från flera värmländska kommuner, hälso- och sjukvård, länsstyrelsen, Folkuniversitetet, Röda Korset och Folkbildarna.

– Vi vill öka medvetenheten runt jämställdhet, familjeliv, öka integrationen i länet och stärka människor att göra medvetna val, säger projektkoordinator Malin Andersén.

– Det är inte bara att läsa i en bok, utan det är fysiskt, man kan se och känna, som en av deltagarna säger.

På Värmlands projektsparaplys webb finns en film att se om materialet:

https://varmlandsprojektparapl…

För mer information kontakta:

•Jennie Fröling, projektkoordinator. Telefon: 070-001 58 66.

•Malin Andersén, projektkoordinator. Telefon: 070-020 83 12.

Vid intresse kan vi förmedla kontakt med deltagare i projektet.

Du kanske också gillar