Hem Hälsa Koll på psykisk hälsa – i tider av förändring — Folkhälsomyndigheten

Koll på psykisk hälsa – i tider av förändring — Folkhälsomyndigheten

förbi admin
0 kommentar

Välkommen på Folkhälsomyndighetens konferens Koll på psykisk hälsa!

Ur programmet

Konferensen Koll på psykisk hälsa – i tider av förändring, ger en bild av det psykiska hälsoläget och hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för en god psykisk hälsa för alla.

  • Hur påverkas vår psykiska hälsa när omvärlden förändras?
  • Hur mår vi i Sverige idag och hur skapar vi en god psykisk hälsa för alla?

På förmiddagen varvas spännande presentationer om kunskapsläget och det förebyggande arbetet inom området psykisk hälsa med fördjupande paneldiskussioner. Deltar gör forskare och andra viktiga samhällsaktörer. Du kan också ställa frågor och bidra till diskussionen.

På eftermiddagen erbjuds parallella seminarier med olika teman med fokus på psykisk hälsa och konkreta insatser. Seminarierna genomförs på plats (ej digitalt).

Moderator: Karin Klingenstierna

Förmiddag

På förmiddagen deltar du antingen digitalt eller på plats i lokalen.

Presentationer

Lyssna till intressanta presentationer:

  • Psykisk hälsa och suicidprevention ur ett folkhälsoperspektiv
  • Vad är psykisk hälsa?
  • Psykisk hälsa i tider av förändring och ojämlikhet i hälsa
  • Psykisk hälsa i Sverige – före och under pandemin
  • Hur stigmatisering kan påverka personer med psykisk ohälsa och hur det kan minskas

Paneldiskussioner

Vi har samlat experter för paneldiskussioner om:

  • Vad krävs för att jobba för god psykisk hälsa?
  • Ojämlikhet i psykisk hälsa, hur ser det ut och hur löser vi det?
  • Vägar framåt?

Du kan ställa frågor och vara en del av diskussionen tillsammans med en lång rad kunniga personer som bidrar med perspektiv från olika arenor.

Medverkande

Anna Sarkadi, professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, Mårten Granlund, Under Kevlaret, Susanne Tell, ambassadör för Hjärnkoll (bild saknas).

Från Folkhälsomyndigheten

Karin Tegmark Wisell, Generaldirektör, Anna Bessö, Avdelningschef.

Hillevi Busch, Tommy Eriksson, Sara Fritzell, alla utredare.

Annika Frykholm, Jakob Hertzberg (bild saknas), Anja Romqvist, Lina Wiklander, alla utredare.

Eftermiddag

Eftermiddagens seminarier genomförs på plats och går ej att se digitalt.
Du anmäler dig till de två seminarier du vill delta i via anmälningsformuläret nedan.

1. Barn och unga – hur mår de och hur tänker de om psykisk hälsa?

En god psykisk hälsa under uppväxten är viktig för resten av livet. På det här seminariet kommer vi att presentera och diskutera hur den psykiska hälsan ser ut i olika åldrar och grupper, hur man kan stärka barns och ungas psykiska hälsa och vilka samhällsinsatser som kan främja barns och föräldrars hälsa och välbefinnande. Flera korta presentationer sätter ramen för en diskussion mellan moderator, presentatörer och deltagarna i seminariet.

Medverkar gör Anna Sarkadi, professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, Solveig Petersen, Anna-Karin Eriksson och Anna Westin, utredare vid Folkhälsomyndigheten, samt Johanna Ahnquist, enhetschef vid Folkhälsomyndigheten.

2. Sysselsättningens betydelse för den psykiska hälsan

Studier och arbete är viktiga faktorer för den psykiska hälsan. På det här seminariet kommer vi att diskutera vad man kan göra för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa på universitet och högskolor och inom arbetslivet. Vi kommer också att presentera röster från unga vuxna som står utanför arbete eller studier, hur har de mått under pandemin – och innan?

Medverkar gör Regina Winzer, Marjan Vaez, Eva Linghede och Elsa Rudsby Strandberg, utredare vid Folkhälsomyndigheten.

3. Äldres psykiska hälsa – hur förbättrar vi förutsättningarna?

Äldres psykiska hälsa lyfts alltmer, men vad ska förändras för att det ska bli bättre, och hur ska man göra? På det här seminariet kommer vi att prata om hur samhällets aktörer kan bidra till att minska risken för psykisk ohälsa och suicid hos äldre som bor hemma utan offentligt stöd. Vilka är utmaningarna och finns det några lösningar? Representanter från civilsamhället, kommunerna och regionerna – och du som väljer detta seminarium – deltar i diskussionerna.

Medverkar gör bland andra Sara Fritzell, Folkhälsomyndigheten, Kevin Norberg Samordnare suicidprevention, verksamhetsutvecklare äldreförvaltning
Äldreomsorgens stab, Umeå kommun, Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnadsinstitutet, Johanna Nordin, projektledare för äldres psykiska hälsa och självmordsprevention, MIND

4. Uppföljning av psykisk hälsa och suicid – hur gör man?

Detta metodseminarium riktar sig till dig som arbetar i kommun eller region och som vill få en bättre förståelse för hur man kan använda sig av offentlig statistik för att följa utvecklingen av psykisk hälsa och suicid i befolkningen. Vilka statistikdatabaser kan man använda och hur kompletterar de varandra? Vilka fallgropar finns? Stor vikt kommer att läggas vid tolkning och förståelse av statistiken.

Ansvarar för seminariet gör Hillevi Busch, utredare vid Folkhälsomyndigheten.

5. Fysisk aktivitet och psykisk hälsa – all rörelse räknas!

Att vara aktiv och röra på sig påverkar den psykiska hälsan positivt, bland annat i form av ökat välbefinnande, bättre koncentration och minne. Fysisk aktivitet minskar även risken för psykisk ohälsa. I det här seminariet får du en inblick i kopplingen mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Vi kommer också att diskutera hur forskningsresultat kan omsättas i praktik.

Ansvarar för seminariet gör Pia Lindeskog, utredare vid Folkhälsomyndigheten.

6. När normerna begränsar – stigmatisering från två perspektiv.

I det här interaktiva seminariet reder vi ut begreppen normer och stigmatisering och belyser kopplingen till psykisk ohälsa. Vi diskuterar vad som kan skapa utanförskap och vad som kan påverka synen på personer med psykisk ohälsa. Och framför allt – vad kan detta få för konsekvenser och hur kan vi bidra till förändring?

Ansvarar för seminariet gör Tommy Eriksson och Anja Romqvist, utredare vid Folkhälsomyndigheten.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med psykisk hälsa inom myndighet, region, kommun eller civilsamhället, och är intresserad av att ta del av de senaste kunskaperna om vad som påverkar psykisk hälsa, hur utvecklingen av psykisk hälsa ser ut i olika grupper, och hur man kan arbeta förebyggande och främjande för att stärka psykisk hälsa i befolkningen.

Kostnad

Konferensen är kostnadsfri. Anmälan är bindande men inte personlig och kan överlåtas. OBS! Bokad plats som inte nyttjas debiteras 500 kronor för faktiska kostnader.

Då konferensen har begränsat antal platser och vi vill fördela antalet deltagare över organisationer, förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet deltagare per organisation.

Att delta digitalt

Om du vill delta digitalt (endast förmiddagen) är sista anmälningsdag måndag 29 augusti.
Anmäl dig för digitalt deltagande här.

Anmälan att delta på plats

Anmäl dig via formuläret nedan för att delta på plats i Stockholm (hela dagen).

OBS! Begränsat antal platser! Anmälan stänger när konferensen blir fullbokad.

Du kanske också gillar