Hem Hälsa Nya riktlinjer för coronavaccinationer – välfärdsområdet ska avgöra vem över 18 år som ska vaccineras – Österbotten – svenska.yle.fi

Nya riktlinjer för coronavaccinationer – välfärdsområdet ska avgöra vem över 18 år som ska vaccineras – Österbotten – svenska.yle.fi

förbi admin
0 kommentar

De nya riktlinjerna som omsorgsminister Krista Kiuru presenterade i onsdags väcker många frågor hos dem som ska vaccinera: vem bestämmer vem som ska vaccineras.

Social- och hälsovårdsministeriet och THL, Institutet för hälsa och välfärd, är inte eniga om ifall det behövs en fjärde dos coronavaccin för alla.

Inom Österbottens välfärdsområde har man ännu inte hunnit diskutera de nya riktlinjerna. Ledande läkare Peter Riddar säger att man kommer att följa de direktiv som ges, men han tycker att en del av direktivet är lite oklart.

– Bland annat att vaccinbehovet på individnivå ska bedömas av läkare. Det där måste vi nog se vad det i praktiken kommer att innebära, säger Riddar.

Bedömningen av patienter tar tid

Eftersom det handlar om en frivillig vaccination för personer över 18 år frågar sig Riddar varför en läkare ska avgöra vem som ska vaccineras. Hur ska den bedömningen göras och hur mycket av läkarnas arbetstid bedömningen kommer att kräva.

– Att sticka vaccinet och öppna upp tidsbokningen är ett smärre problem, det lyckas nog. Men att erbjuda individuell bedömning låter som ett massivt arbete, säger Riddar.

Soite osäkert på vaccinmängd

Tf. ledande överläkaren Tuula Rajaniemi på vårdsamkommunen Soite hoppas på tydligare riktlinjer inom kort.

– Vi har funderat vilken linje vi ska ha, men förutom anvisningarna behöver vi också information om hur mycket vaccin vi kommer att få för den här så kallade frivilliga vaccineringen, säger Rajaniemi.

Just nu har man inom Soite bara vaccindoser till dem över 60 år, de i riskgrupperna 1 och 2 och de över 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar.

– Nu följer vi de direktiv som THL har gett, säger Rajaniemi.

Ministeriet och THL är oeniga

Beskedet om fler vaccindoser till hela befolkningen kommer alltså från social- och hälsovårdsministeriet.

THL har hittills ansett att en fjärde dos för hela befolkningen inte medför någon betydande nytta för de vaccinerade, eftersom skyddet mot smitta alltid sjunker till en lägre nivå efter en kort tid.

– Det här är inte någonting nytt. Hela pandemihanteringen under de senaste två och ett halvt åren har präglats av en motstridighet mellan olika myndigheter och så har vi också de regionala aspekterna hos ansvarspersonerna här, säger Riddar.

Riddar manar till lugn medan man väntar på att direktiven klarnar.

Tre doser skyddar de flesta väldigt bra mot att bli allvarligt sjuka, anser man på THL.

– Vi tänker att THL ger oss den läkarvetenskapliga linjen och och om ministeriet ger oss direktiv måste vi jämka ihop dem och fundera vilka befolkningsgrupper som skulle ha den största nyttan av vaccinerna, säger Rajaniemi.

Enligt Rajaniemi blir det då upp till alla områden att själva avgöra hur man ska göra. Därför hoppas hon på nationella direktiv.

– Nu är vi en massa personer som funderar på det här, därför skulle vi behöva gemensamma direktiv, säger Rajaniemi.

Börjar med äldre och riskgrupper

Om det inte kommer nationella direktiv tänker Rajaniemi att de börjar vaccinera den äldre befolkningen och de som hör till riskgrupp men som inte hittills fått en fjärde dos.

Om hela befolkningen ska vaccineras är det en stor apparat som igen ska sättas igång.

– Som bäst vaccinerade vi personer med fem minuters mellanrum. Om vi nu igen ska börja vaccinera stora grupper måste vi kalla in pensionerade sjukskötare. Det är ett stort projekt, när man minns hur stort det var när vi vaccinerade hela befolkningen med de första sprutorna, säger Rajaniemi.

Mindre intresse av en ny vaccindos

Peter Riddar tror att intresset för att ta ytterligare en vaccindos har sjunkit bland befolkningen.

Riddar säger att det fanns en stor rädsla för covid-19 då sjukdomen kom, och därför fanns det också en stor beställning på invånarna skulle få tillgång till vaccin.

Nu har sjukdomsbilden blivit annorlunda och få människor blir längre svårt sjuka i covid-19.

– Många människor har under de senaste månaderna genomgått en covid-19-infektion med relativt överkomliga symtom. Därför tror jag att folk tänker att de har någon typ av skydd mot sjukdomen, säger Riddar.

Du kanske också gillar