Hem Hälsa Ökad smittspridning – vaccinera dig mot covid-19 och influensa samtidigt – VGRfokus

Ökad smittspridning – vaccinera dig mot covid-19 och influensa samtidigt – VGRfokus

förbi admin
0 kommentar

Just nu ökar smittspridningen av covid-19, och influensasäsongen står för dörren. Den 7 november startar årets vaccinationer för covid-19 och influensa i Västra Götaland. När du bokar en tid kan du få bägge sprutorna vid samma tillfälle.

I första hand rekommenderas vaccination till personer som är 65 år och äldre, gravida och personer som har en sjukdom som innebär ökad risk att bli allvarligt sjuk i dessa luftvägsinfektioner. För riskgrupper är vaccinationen kostnadsfri.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare VGR. Bild: Catharina Fyrberg

– Vi ser nu att smittspridningen av covid-19 ökar och influensasäsongen brukar börja i slutet av året. Vaccinera dig både mot covid-19 och influensa om du tillhör en riskgrupp, då minskar du risken för att bli allvarligt sjuk, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland.

För personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och i ordinärt boende med hemsjukvård har vaccinationer redan startat.

Ökning de senaste veckorna

För de flesta som får covid-19 eller influensa är sjukdomarna ofarliga och övergående. Men den som är över 65 år, är gravid eller har vissa kroniska sjukdomar, har större risk för att bli svårare sjuk och rekommenderas därför att vaccinera sig.

– I Västra Götaland har vi de senaste veckorna sett en ökning av antalet fall av covid-19 bland de som vårdas i slutenvården och bland personer som vistas i kommunal vård och omsorg, så tveka inte att boka tid för vaccination om du är i riskgrupp, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare.

Boka tid

Båda vaccinerna kan ges vid samma tillfälle. Det går att boka redan nu och det görs enklast via webbplatsen 1177.se.

VGRfokus
[email protected]


Mer information

Folkhälsomyndighetens statistik över bekräftade fall av covid-19

Grupper som rekommenderas vaccination mot covid-19 och influensa:

 • Personer 65 år eller äldre.
 • Gravida efter graviditetsvecka 12.
 • Vuxna från 18 år med följande sjukdomar, diagnoser eller tillstånd:
  Kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke. För covid-19 även hypertoni.
  Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
  Andra diagnoser eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller en flerfunktionsnedsättning).
  Kronisk lever- eller njursvikt
  Diabetes mellitus typ 1 och 2
  Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling inklusive Downs syndrom
 • Andra grupper som särskilt kan beaktas för covid-19-vaccination, utöver dessa definierade riskgrupper, är personer med skörhet som behöver hjälp med aktiviteter i dagliga livet av hemtjänst eller liknande, samt personer med påtagligt nedsatt hälsa av andra skäl än diagnoserna ovan. Sådana andra skäl kan vara psykiatrisk sjukdom eller demens, och även skadligt alkoholbruk eller drogbruk.

Följande grupper rekommenderas vaccination mot säsongsinfluensa och prioriteras också under november:

 • Barn 6 månader till 17 år med sjukdomar, diagnoser och tillstånd enligt ovanstående lista för vuxna.
 • Hushållskontakter, både barn och vuxna, till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden för äldre (SÄBO) och inom hemtjänsten.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Du kanske också gillar