Hem Hälsa Omicron, ett symtom efter infektion som fruktar: “oroande, verkar evigt”

Omicron, ett symtom efter infektion som fruktar: “oroande, verkar evigt”

förbi admin
0 kommentar

Lång varning för Covids sjukdom, ett symptom som inte försvinner efter två års återhämtning. I Italien fortsätter viruset att spridas drivet av Omicron och dess varianter. Och i gårdagens bulletin, onsdagen den 11 maj, var de nya positiva resultaten under 24 timmar 42 249 svabbar, jämfört med 294 611 svabbar. Antalet drabbade är 115. Sjukhusbehandlingen minskar.

Under tiden pågår studier om det så kallade Long Covid, eller de symtom som kvarstår även efter återhämtning från sjukdomen. enligt en Forskning publicerad i The Lancet Respiratory Medicine I samordning med China-Japan Friendship Hospital, två år efter sjukhusvistelse på grund av Covid-19, rapporterade mer än hälften av patienterna att de fortsatte att ha symtom. en i synnerhet. Låt oss gå in på detaljerna.

Omicron, symtom som kvarstår efter infektion

Två år efter sjukhusvistelse på grund av Covid-19 rapporterar de flesta patienter att de fortsätter att ha symtom. Detta är vad som framkom från forskning publicerad i The Lancet Respiratory Medicine och koordinerad av China-Japan Friendship Hospital.

Forskare följde 1 192 personer med covid-19 som var inlagda på sjukhus i Wuhan mellan 7 januari och 29 maj 2020, eller under den första vågen. Medianåldern var 57 år. Efter 24 månaders sjukhusvistelse hade 55 % av patienterna anklagats för minst ett symptom relaterat till sjukdomen. De vanligaste symtomen var trötthet och muskelsvaghet. Larmklockor rapporterades av 52 % av patienterna efter 6 månaders uppföljning och av 30 % inom 2 år.

Kort sagt, två år efter infektionen rapporterar 30 % av patienterna som är inlagda på sjukhus med Covid fortfarande trötthet och svaghet, de viktigaste symptomen på lång Covid. Men det finns också andra varningstecken att se upp för efter en infektion som kan tyda på lång covid. Förutom trötthetsproblem har det rapporterats Sömnstörningar, dålig livskvalitet i allmänhet, nedsatt träningsförmåga, psykiska problem och ökat utnyttjande av hälsotjänster.

24 månader efter sjukhusvistelse på grund av Covid-19 påverkar sömnstörningar fortfarande 31 % av de tillfrågade. Patienter har rapporterat andra symtom inklusive ledvärk, hjärtklappning, yrsel och huvudvärk. När det gäller frågeformulär för mental hälsa, 35 % av patienterna med Long Covid rapporterade obehag, 13 % visade symtom på ångest och 11 % var deprimerade.

Lång Covid, förbättringar efter två år

Hur som helst, studien visar det Patienternas fysiska och psykiska hälsa förbättras med tiden. Patienter som rapporterade symtom efter 2 år var 68 % mindre sannolikt än de som fortfarande hade tecken på lång CoV 6 månader efter återhämtning. ”Det finns ett tydligt behov av att ge kontinuerligt stöd till den stora delen av människor som har fått Covid-19 och att förstå hur vacciner, behandlingar och nya variabler påverkar långsiktiga hälsoresultat.’, meddelat Ben Kaw, huvudförfattare till studien. Vid uppföljning två år efter skadan återgick 89 % av deltagarna till jobbet ändå.

Du kanske också gillar