Hem Hälsa Orion främjar koldioxidneutral vård för astma- och KOL-patienter – pulverinhalatorer har ett betydligt mindre koldioxidavtryck än sprayinhalatorer

Orion främjar koldioxidneutral vård för astma- och KOL-patienter – pulverinhalatorer har ett betydligt mindre koldioxidavtryck än sprayinhalatorer

förbi admin
0 kommentarFlera hundra miljoner människor över hela världen drabbas av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och antalet förväntas att växa. Samtidigt ökar oron för klimatet och ekosystemen hos både patienter och vårdpersonal. Orion Pharma intensifierar nu sitt arbete för att minska den miljöpåverkan som kommer från vård av astma och KOL med inhalatorer. Efter en livscykelanalys samt insatser för att minimera utsläppen av växthusgaser, kan Orion Pharma nu berätta att samtliga produkter i sortimentet för pulverinhalatorer (DPI) är helt koldioxidneutrala. Orions pulverinhalatorer är den första helt koldioxidneutrala inhalatorportföljen på marknaden. Orion Pharma har åtagit sig att uppnå en företagsomfattande koldioxidneutralitet till år 2030.

Nästan 340 miljoner människor över hela världen har astma och mer än 380 miljoner kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), och antalet förväntas öka ytterligare i framtiden. På grund av dess resultateffektivitet är inhalationsterapi den vanligaste behandlingsformen för dessa sjukdomar. Det finns dock ett ökande behov av att minimera miljöpåverkan från hälso- och sjukvårdssektorn, vilket även inkluderar nationella hälsoorganisationer, produkttillverkare samt läkemedelsindustrin. Det finska läkemedelsföretaget Orion Pharma har satt upp ambitiösa mål för att nå netto-noll klimatutsläpp, och börjar nu med produktfamiljen pulverinhalatorer för astma- och KOL-vård.

“Många studier kopplar samman planetär hälsa med människors hälsa och visar på att klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald är enorma hot för vår hälsa, något som till exempel kan leda till uppkomsten av nya infektioner. Utsatta grupper drabbas även särskilt hårt av sådana effekter på hälsan. Det är vårt ansvar att ta detta och implementera klimatåtgärder för att hjälpa till att skydda hälsan och välmåendet för såväl planeten som människor”, säger Noora Paronen, chef för Corporate Responsibility på Orion.

Hälso- och sjukvårdens skadliga inverkan på miljö och klimat kan mildras genom att minimera utsläppen av växthusgaser och kompensera för de utsläpp som inte kan undvikas, vilket skapar koldioxidneutrala vårdalternativ. Orion Pharma har redan gjort detta för pulverinhalatorer som används vid astma- och KOL- behandling.

”Jag tycker det är väldigt positivt att Orions pulverinhalatorer nu är koldioxidneutrala. Det är ett steg i rätt riktning. Inom vården bör vi arbeta för att minska klimatpåverkan av astma- och KOL-behandlingen. Nyckeln till detta är att uppnå bättre sjukdomskontroll och att vi i så stor utsträckning som möjligt använder inhalatorer med lågt koldioxidavtryck,” säger Christer Janson, professor vid Uppsala universitet och överläkare på Akademiska sjukhuset.

Pulverinhalatorer har ett betydligt mindre koldioxidavtryck än sprayinhalatorer med drivgas1

I och med att astma och KOL påverkar hundratals miljoner människor över hela världen, kan en minskning av utsläppen från inhalatorer ha en betydande effekt på att minska klimatpåverkan.

Även om användningen av ozonnedbrytande klorfluorkolväten (CFC) i inhalerade produkter förbjöds genom Montrealprotokollet 1987, använder de mest vanligt förekommande inhalatorerna, med drivgas (pMDI), fortfarande potenta växthusgaser (hydrofluoroalkan, HFA) för att leverera medicinen ur inhalatorn. Pulverinhalatorer (DPI) använder inte dessa drivmedel och har väsentligt lägre global uppvärmningspotential, vilket ger 20g CO2 equivalent (CO2eq) per dos jämfört med 500g CO2eq som för några sprayinhalatorer. Uppskattat koldioxidavtryck för jämförelse indikerar att en genomsnittlig bilresa på ca 14 km producerar 2,610g CO2eq.2

Pulverinhalatorer (DPI), å andra sidan, distribuerar medicin där den aktiva ingrediensen doseras utan behov av drivmedel. Varje DPI:s dos som tas har 10 till 37 gånger lägre koldioxidavtryck jämfört med tillgängliga sprayinhalatorer (pMDI).

Orion genomförde en livscykelanalys för hela produktsortimentet av pulverinhalatorer under 2021. Detta är en fortsättning på den initiala utvärderingen som genomfördes under 2019 på ett urval av Orions pulverinhalatorer med syftet att beräkna miljöpåverkan, inklusive koldioxidavtrycket. Utvärderingen gav Orion värdefull information om hur stor mängd utsläpp av växthusgaser som skapas i varje del av värdekedjan – hela vägen från inköp av råvaror, till distribution och bortskaffande av produkten. Därför skapades en plan för att minimera produktfamiljens utsläpp. För Orions egen verksamhet innebar det ökad energieffektivitet och en övergång till förnybar energi. För att uppnå koldioxidneutralitet kompenseras de återstående oundvikliga utsläppen genom att stödja projekt som minskar utsläppen av växthusgaser på andra håll, såsom återplantering av skog och skogsskyddsprogram. Resultatet är att Orions pulverinhalatorer nu är helt koldioxidneutrala.

Från koldioxidneutrala produkter till koldioxidneutralitet över hela värdekedjan

Orion publicerade sin första hållbarhetsagenda år 2019. En viktig aspekt av agendan är att minska företagets koldioxidavtryck för att lindra klimatförändringarna, och Orions mål har varit att minska utsläppen med 75 procent till år 2025. Åtgärder för att minska utsläppen har varit framgångsrika: i slutet av 2020 hade Orion redan minskat sina växthusgasutsläpp med 58 procent jämfört med 2016 års nivå. Därför har företaget beslutat att förbinda sig till ett än mer ambitiöst mål: koldioxidneutralitet i Orions egen verksamhet till 2030.

Nästa konkreta steg mot detta mål är främst relaterade till Orions energiförbrukning i såväl sina anläggningar som i sin verksamhet. Dock genereras mycket av utsläppen under en produkts livslängd utanför tillverkarens verksamhet, vilket framgår av livscykelbedömningen för DPI:er.

”Miljö- och klimatfrågor är en del av Orions leverantörskrav, riskhantering och styrning av leverantörskedjan. I framtiden kommer vi att fokusera ännu mer på att minska miljöpåverkan över hela leverantörskedjan. Koldioxidneutralitet över hela värdekedjan kan endast uppnås genom nära samarbete med våra intressenter”, säger Timo Lappalainen, VD och koncernchef för Orion Corporation.

“Jag är stolt över att Orions produktfamilj för pulverinhalatorer är koldioxidneutrala, särskilt eftersom vi är det första läkemedelsföretaget som producerar inhalatorer som har kommunicerat det. Det här är ett viktigt initiativ och jag hoppas att det leder till fler konkreta klimatåtgärder i branschen”, säger Lappalainen.

I Sverige har Orion Pharma redan fått mycket positiv feedback för sina koldioxidneutrala pulverinhalatorer:

”Det känns verkligen som att både läkare, patienter och andra intressenter värdesätter hållbarhetsinitiativen, och vi på Orion Pharma vill vara pionjärerna inom detta område. Vi ser att ett paradigmskifte närmar sig här i Sverige, och det finns redan pågående initiativ för att uppmuntra så kallad grön förskrivning av läkemedel. Naturligtvis finns det utmaningar – till exempel hoppas jag att de regionala riktlinjerna om att förskriva grönt snart ska anpassas så att de är likadana i hela landet,” säger Jesper Qvist-Pedersen, regionchef Skandinavien på Orion Pharma.

Referenser:
1. Montreal protocol on substances that deplete the ozone layer. Medical and chemicals technical options committee. Assessment report 2018.
2. The environmental impact of inhalers (devonformularyguidance.nhs.uk)Kontakt för mer information:
Noora Paronen
Head of Corporate Responsibility
+358 50 966 2258
[email protected]

www.orionpharma.se

Orion is a globally operating Finnish pharmaceutical company – a builder of well-being. Orion develops, manufactures and markets human and veterinary pharmaceuticals and active pharmaceutical ingredients. The company is continuously developing new drugs and treatment methods. The core therapy areas of Orion’s pharmaceutical R&D are neurological disorders, oncology and respiratory diseases for which Orion develops inhaled pulmonary medication. Orion’s net sales in 2019 amounted to EUR 1,051 million and the company had about 3,300 employees at the end of the year. Orion’s A and B shares are listed on Nasdaq Helsinki.

Du kanske också gillar