Hem Hälsa Politik är att vilja och förverkliga visioner

Politik är att vilja och förverkliga visioner

förbi admin
0 kommentar

Politikens uppgift är att lyssna in och med öron och öppna ögon se de behov som finns i samhället.  S – V – MP, oppositionen i Arboga, lyssnar på eleverna och lärare som säger att det någon gång måste vara ett stopp på sparandet i skolan. Arboga kommun är den kommun som satsar minst på grundskolan i hela länet. Vad blir kvar om vi ska spara mer? Vi måste istället satsa på det viktigaste vi har, barnen och vår gemensamma framtid.

Under många år har allt för många elever i kommunen slutat grundskolan utan fullständiga betyg. Det är bekymmersamt inte bara för den enskilde eleven, utan för samhället i stort. Det är ett faktum att en lyckosam skolgång är det som gynnar eleven och samhället bäst.

I år har trenden glädjande nog vänt. Fler grundskoleelever än tidigare, har nu möjlighet att studera vid ett nationellt program i gymnasieskolan. Det är en trend vi måste hålla i. Det gör vi genom att fortsättningsvis ge förskolan och skolan de goda förutsättningar de är i behov av.

Det finns annat vi också måste ta hänsyn till. I Folkhälsoenhetens undersökning Liv och Hälsa Ung, 2023 som genomfördes under våren, kan man läsa om hur Arbogas elever uppfattar sin hälsa, mående, trygghet och trivsel i skolan. Det är en mycket oroande läsning.

I undersökningar brukar det vara så att flickorna klarar sig bättre i skolan än pojkarna. Det är en trend som nu inte är säkerställd. Flickorna trivs mindre bra i skolan än pojkarna. I Arboga är flickornas upplevda mående, trivsel och hälsa också sämre än pojkarnas. Hela 70 procent av flickorna känner stress i skolsituationen. Det är också fler flickor som uppsöker vården för att få diagnoser som depression och ångest. Skolframgång är beroende av både en god fysisk som psykisk hälsa.

Att i ett läge där betygen blir bättre och fler elever ges möjlighet till fortsatta studier i gymnasieskolan men där elevernas upplevda hälsa, trivsel, trygghet och mående är sämre, genomföra ytterligare besparingar i skolan, säger S – V- MP nej till. Det är också ett brott mot barnkonventionen.

Vi har i vår gemensamma budget sagt nej till större klasser, färre lärare, en reducerad elevhälsa och fler nedläggningar av förskolor och skolor.

Skolan måste få den ro den behöver för att fortsättningsvis ge lärare och elever möjligheter att skapa den skola som ger goda kunskaper, trygghet och främjar en god hälsa hos både lärare och elever.

Vår vision och vilja som politiker är att satsa på skolan och det som är allas vår framtid, barnen.

Bo Molander (S)

Eva Aldén Luthman (V)

Gunnar Björndahl (MP)

Anna-Lena Rehnman (S)

Åsa Göransson (S)

Fidélia Sengulane Linnman (S)

Birgitta Nilsson (S)

Anna Ytterberg (S)


Det här är en debattartikel. Skribenten är fristående och åsikterna är skribentens egna.

Vill du skriva en debattartikel? Skicka din debattartikel till [email protected]. Bifoga skribentens namn, adress och telefonnummer.

Max 3 600 tecken. Det går bra att skriva under signatur.

Du kanske också gillar