Hem Hälsa Prostatacancer – läs på och ta ställning till om du vill testa dig

Prostatacancer – läs på och ta ställning till om du vill testa dig

förbi admin
0 kommentar

Prostatacancer kan upptäckas med hjälp av ett så kallat PSA-prov, ett blodprov som tas från armen. Det finns både fördelar och nackdelar med att testa sig regelbundet.

Regelbunden testning ger goda möjligheter att tidigt upptäcka och behandla en prostatacancer, innan den sprider sig i kroppen. Men en möjlig nackdel är att en utredning av ett förhöjt PSA-värde kan leda till en cancerdiagnos och behandling av en cancer – som inte skulle ha gett några symtom under mannens livstid.

– Jag rekommenderar skånska män i den här åldersgruppen att läsa informationen de får hem i brevlådan, där för- och nackdelar tydligt beskrivs. De som inte får ett brev kan hitta samma information på 1177.se. Det går också bra att ringa till oss på Prostatacancercentrum för att få vägledning, det är det många som gör, säger Thomas Jiborn som är överläkare och chef för Prostatacancercentrum Skåne.

Prostatacancer är sällsynt hos yngre män, och hos äldre män hinner en liten prostatacancer sällan utvecklas till någon allvarlig sjukdom. Därför är det bara män i vissa åldrar som erbjuds att testa sig. Män som är mellan 50 och 74 år blir stegvis under de kommande åren erbjudna att testa sig regelbundet för prostatacancer i Skåne. Det är en stor åldersgrupp och därför skickas erbjudandet ut i olika omgångar. I år erbjuds alla skånska män som fyller 50 eller 56 år testning, och nästa år kommer även 62-åringar att bjudas in.

–  Att bli inbjuden till testning för cancer kan kännas omvälvande och skrämmande. Det är ändå viktigt att man tar sig tid för informationen som finns tillgänglig, så att man kan fatta medvetna och avvägda beslut kring sin hälsa, säger Thomas Jiborn.

Sedan år 2021 har drygt 40 000 skåningar i åldrarna 50 samt 56 år fått hem ett erbjudande om regelbunden prostatacancertestning. Lite mer än 34 procent har valt att tacka ja till erbjudandet.

Modell utvecklad i Skåne

Organiserad prostatacancertestning innebär att män i åldrarna 50 till 74 år får information hemskickad om för- och nackdelarna med att testa sig för prostatacancer. Männen tar sedan individuella beslut om att testa sig eller inte.

Organiserad prostatacancertestning ska inte förväxlas med ett nationellt screeningprogram där testning rekommenderas. I organiserad prostatacancertestning ligger tyngdpunkten i stället på att man själv tar ställning efter att ha tagit del av informationen.

Den som tackar nej får en ny inbjudan efter två år. Den som tackar ja kommer att utredas vidare vid förhöjt PSA-värde. Vid normalt PSA-värde får mannen ett nytt erbjudande efter två eller sex år beroende på hur högt PSA-värdet är. Modellen har utvecklats av bland andra Thomas Jiborn, överläkare och chef för Prostatacancercentrum Skåne.

Regelbunden testning för prostatacancer i Skåne (1177.se)

Du kanske också gillar