Hem Hälsa Psykisk ohälsa förebyggs också med god skolmiljö

Psykisk ohälsa förebyggs också med god skolmiljö

förbi admin
0 kommentar

Förslaget att införa psykisk hälsa på skolschemat är bra men borde kompletteras med att införa krav på systematiskt hälsoarbete på systemnivå.

Det räcker inte att lära elever att hantera stress och ångest genom lektioner i egenvård så länge som de behöver: klämma in mycket kunskaper kort tid, har många prov på rad och störningar på lektionerna fortsätter, alltså när den psykiska arbetsmiljön har brister. På den ena sidan krafter som leder till psykisk ohälsa och på den andra lektioner för att skapa hälsa är minst sagt kluvet.

Elevhälsan har som sitt främsta uppdrag att främja en god arbetsmiljö på ett strukturellt plan mer än att arbeta med enskilda elever, men har inte nått dit.

I de vuxnas arbetsliv finns systematiskt arbetsmiljöarbete och skyddsombud. När kommer skolmiljön att behandlas lika? Psykisk hälsa som skolämne lägger ansvaret på de enskilda eleverna och skickar fel signal till skolsystemet. Människa och miljö utgör en helhet.

Rolf Hedberg, f.d. skolpsykolog

LÄS OCKSÅ: Att ha psykisk hälsa på schemat borde vara en självklarhet

LÄS OCKSÅ: Göteborg är sämst i landet på att ge barnen stöd

LÄS OCKSÅ: Viggo har varit hemma från skolan i flera år

Du kanske också gillar