Hem Hälsa Region Skåne är bäst på att vara sämst

Region Skåne är bäst på att vara sämst

förbi admin
0 kommentar

Detta är en opinionstext i Ystads Allehanda. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

STOCKHOLM 2008-09-02
Vårdkorridor.
Foto Martina Holmberg / SCANPIX Kod 96
Foto: Martina Holmberg / TT

Det här är inte förvrängt eller vinklat utan sanningen såsom den ser ut då det är av största vikt att allmänheten får kännedom om hur det fungerar inom vården i Skåne ”backstage”. Jag som distriktssköterska känner ett ansvar för mina patienter inte bara här och nu utan göra min del för att det ska finnas en sjukvård för alla värd namnet om fem, tio och tjugofem år. Jag vill kunna ge mina patienter trygghet och kvalitet vilket måste få ta den tid det tar.

Sjukvården i Sverige och i Skåne inte minst är inte på väg utför utan har redan tippat över kanten. Problemet är att arbetsgivaren har en usel inställning gentemot sin personal. I Region Skånes fall vägrar man lyssna på både på personal och fackförbund. Det är inte bara ointresse för att ha en fungerande sjukvård utan ett rent förakt mot min yrkesgrupp – sjuksköterskorna. Region Skåne har fått flertalet tillsägelser, varningar om vite, Arbetsförmedlingen har kopplats in och även Arbetsmiljöverket då man inte gjort något överhuvudtaget åt arbetsmiljön på sjukhusen utan aktivt fortsätter att försämra denna. Ni i högsta ledningen, hur står ni ut med det extremt undermåliga ”arbete” ni utför? Hade jag varit tillstymmelse till så dålig på mitt jobb så hade jag bytt yrkesbana för länge sedan. Nu råkar jag kunna ha en åsikt eftersom jag är en del av en av Skånes bästa vårdcentraler som flera gånger fått pris för arbetet vi utför och för vårt goda bemötande av de viktigaste inom vården – patienterna. Men inte ens dessa bryr sig Region Skåne om vilket är ytterst anmärkningsvärt. Min arbetsplats har länge varit en av mycket få välfungerande vårdcentraler men börjar nu sjunka. Vi i Primärvården påverkas kraftigt av hur det ser ut på sjukhusen då vi är de som får ”städa” efter slarv som begåtts. Vårdkedjan är beroende av att länkarna fungerar. Jag skrev till Region Skånes ledning förra hösten med information om hur vi har det samt konstruktiva och fullt genomförbara förbättringsförslag. Det erhölls ett luddigt och ytterst svepande svar tillbaka där det stod att man skulle försöka avlasta Primärvården. Detta har vi inte sett ett uns av under snart ett helt år. Istället för att avlastas har vi fått än mer press och krav på oss om att förbättra telefontillgängligheten trots att pandemin tagit flera sköterskors arbetstid i anspråk och dessutom en ökad sjukfrånvaro. Mitt i pandemin bland masstestningar och massvaccinationer startade man dessutom upp Hälsosamtal för 40-åringar. Vi har inte fått något som helst form av stöd under den nationella (vård)kris som pandemin inneburit och är. Dock har det gått alldeles utmärkt att fortsätta sparka nedåt. Även detta är minst sagt häpnadsväckande.

Vården lider av långa köer, har på tok för få vårdplatser och personalen bränner ut sig. Det svåraste är arbetsbelastningen och att arbetet på få punkter motsvarar det som lärs ut via högskolorna och universiteten. Samvetet tyngs då man vet vad som bör göras och vad man vill ge men inte hinner, alternativet blir

då att ta tid från någon annan behövande eller jobba övertid vilket självklart inte är hållbart. Här finns en oerhörd ironi – Region Skåne ska som vårdgivare arbeta hälsofrämjande men alstrar istället en växande ohälsa hos sin personal som ska kunna finnas där och ta hand om sjuka människor. Få den ekvationen att gå ihop. Om man då ifrågasätter och kritiserar sin arbetsgivare får man svaret att ”Byt arbetsgivare då om det inte passar!”. Hur kan man svara sin personal på ett sådant sätt när man vet att vi är bristvara och när man har ett samhällsviktigt uppdrag? Istället för att ödmjukt ta till sig kritiken, göra om och göra rätt? Folk kommer inte fram i våra telefonväxlar, får onödiga vårdskador och till med dör när vården inte fungerar. ”Patientsäkerheten är inte hotad” är ett numera klassiskt mantra som chefer hasplar ur sig när det framkommit att exempelvis en akutmottagning inte fungerar. Patientsäkerheten hotas dagligen och detta helt och hållet p.g.a. de styrandes inkompetens och attityd men också själva styrelseskicket. Det är sedan länge känt inom forskningen att toppstyrning är både ineffektivt och dyrt. Besluten tas alltid ovanför våra huvuden och nya arbetsuppgifter kastas på oss. Genom delaktighet och inflytande över de beslut som tas skulle både personal och patienter få det avsevärt bättre.

Aktörerna då? Vi har den absoluta ledningstoppen, Skånes regiondirektör. Denne var på besök på min vårdcentral för ca fem år sedan och lovade då att hyrbemanningen skulle minska kraftigt inom bara ett par år. Vad haver då hänt? Det hyrs in mer personal än någonsin och ytterst få avdelningar och vårdcentraler består av en fast bemanning. Regiondirektören har nu tagit en time out då han förhörs i samband med en mutskandal som nog inte undgått någon. Samme man anställde en hälso-och sjukvårdsdirektör trots att sjukvårdens fyra fackförbund gick emot detta beslut p.g.a. personens synnerligen dåliga omdöme från tidigare arbetsgivare. Detta visar på fackens obetydliga inflytande och att arbetsgivaren gör precis som den vill. På tal om facken, mitt eget fackförbund, Vårdförbundet, består av en hop gaddlösa drönare som går med på allt och till synes går arbetsgivarens ärenden. För sex år sedan var jag på en välorganiserad demonstration i Malmö med ca 300 engagerade personer för en bättre sjukvård – Vårdförbundet Skåne orkade inte ens ta sig dit. Pinsamt värre då t.o.m. andra fack såsom Byggnads dök upp för att visa sin sympati. Vårdförbundet skulle kunnat använda pandemin till sin fördel och sätta hårt mot hårt för att få igenom sina förslag men inte heller detta har man uppnått. Du som läsare förstår säkert att förtroendet till dessa aktörer inte är på topp direkt vilket också gör det svårt att motivera sig till att vara kvar i branschen.

Region Skånes värdegrund ”välkommande, drivande, omtanke och respekt, ska ligga till grund för allt hälso- och sjukvårdsarbete”. Jag ser inte att Region Skånes ledning följer ett enda av dessa ledord varken gentemot sina patienter eller personal. Skattepengar ska användas ansvarsfullt. Jag har inga problem med att redovisa hur jag fyller mina arbetsdagar – det syns och märks alltför väl – då ska de som tjänar flera gånger min lön också kunna redovisa och förtjäna sin timpeng, inte sitta av tiden i diverse möten utan agera och förbättra. Jag börjar känna mig mer och mer som Leif Östling – Vad fan får jag för pengarna?

Det har framkommit att regionen har en dålig krisberedskap vilket märkts tydligt under pandemin. Mitt förslag är att det upprättas en ordentlig beredskapskapsplan och genomförs diverse scenarioövningar så att man till nästa gång de facto är förberedd och kan handla och ta ansvar därefter. Annat Region Skåne måste göra är att ta höjd och planera för ev. flyktingströmmar (Ukraina, klimatflyktingar m.fl.) och för den massiva ökning av psykosocial ohälsa som väntas i finanskrisens spår, bara så att man slipper stå och te sig handlingsförlamad vilket hänt så många gånger nu…

Valet 2022 har fokuserat på konstigheter. Valfrågor i år har bl.a. handlat om att mer arbetsuppgifter ska flyttas från Slutenvården till Primärvården för att korta vårdköerna vilket dessutom är något som redan sker, vi får bara mer och mer att göra men inte mer personal och aldrig någon arbetsuppgift som tas bort. En annan valfråga var att alla skulle kunna komma fram till telefonist på vårdcentralen inom 10 minuter! Hur då? Primärvården får endast en liten del av den totala vårdbudgeten och även om mer pengar fanns så finns ingen som vill arbeta för Region Skåne längre. Sluta upp med det ständiga önsketänkandet och bara gör så att personalen kan sköta sitt jobb och mår bra för då kommer patienterna och sjukvården i stort också att göra det! Enkelt. Förbättringsförslag som är fullt genomförbara är bl.a. listningsstopp på vårdcentralerna – det ska endast vara ett visst antal patienter per läkare för att kunna fungera i praktiken och det viktigaste: lyssna på personalen som har kunskapen och erfarenheten. Inför genast en expertgrupp med representanter från olika delar av vården och olika professioner och sluta med maktmissbruket som bara lett till rent elände.

Det är inte i första hand tal om någon sköterskebrist, det finns utbildat folk men man värdesätter och behåller inte dessa. Flykten från vården fortsätter (detta gäller inte bara sjuksköterskorna) och kommer att förvärras rejält framöver om inte adekvata åtgärder vidtas och det snabbt! Det finns en förkärlek uppifrån att dra saker i långbänk, det får vara ett slut på det. Arbetsglädjen försvinner när arbetsmiljöförbättringar ständigt skjuts upp och förbättringsförslag ignoreras. På min vårdcentral i sydöstra Skåne har vi personal (än så länge) men är trångbodda. Både renoveringar och ny vårdcentral – då vi inte kan fortsätta köa för att ha ett rum att hålla till i – förhalas konstant. Inte ens det kan arbetsgivaren bistå med. Region Skåne tjatar ofta om att vilja vara en attraktiv arbetsgivare men beter sig som den snåla, illaluktande killen som ingen vill vara med istället för den stilige och generöse på andra sidan dansgolvet. Jag ber inte utan jag befaller er alla i ledningsposition oavsett politisk färg: var attraktiv och bjud upp till dans innan discolampan släckts och alla redan har gått hem!

Frida Löfquist, Distriktssköterska, besviken och heligt förbannad

Du kanske också gillar