Hem Hälsa Samarbete och nya arbetssätt i akutsjukvården i sommar

Samarbete och nya arbetssätt i akutsjukvården i sommar

förbi admin
0 kommentar

Sommarperioden är en utmaning för den skånska sjukvården. Samtidigt som invånarnas vårdbehov behöver tillgodoses har många medarbetare semester och i år är situationen extra ansträngd. För att akutmottagningarna ska kunna ge vård till de som är i behov av sjukhusens resurser är lösningen att samarbeta och att tänka nytt.

– Vi står inför en tuff utmaning, men tillsammans och med stöd från alla delar i den skånska hälso- och sjukvården, ska vi lösa det på bästa sätt för våra invånare, säger Thomas Wallén, förvaltningschef för Skånes sjukhus nordväst, där det finns stora utmaningar inför sommaren.

Det pågår ett intensivt planeringsarbete på alla nivåer i Region Skåne för att kunna erbjuda invånarna en trygg och säker akutsjukvård och högprioriterad vård under semesterperioden. Nyckeln till detta är att de skånska sjukhusen hjälps åt och har ett nära samarbete med primärvården och kommunerna.

Många nya åtgärder i Helsingborg
En grupp med representanter från bland annat sjukhusförvaltningarna, primärvården, regional chefläkare och HSS har fått i uppdrag att gemensamt vidta åtgärder för att säkra en patientsäker och arbetsmiljösäker verksamhet för akutmottagningarna i Skåne. Den extra utmaning man identifierat vid Helsingborgs lasarett inför sommaren innebär att man redan nu planerat för en rad olika åtgärder och fler kan tillkomma efter beslut på regional nivå:

  • Ett antal observationsplatser öppnas i anslutning till akutmottagningen.
  • Sjukhusets mottagningar ska frigöra tider för att ta emot akuta patienter för att avlasta akutmottagningen och minimera behovet av att man blir inlagd på sjukhus.
  • Eftervårdsplatser för patienter som väntar på hemgång till kommunal omsorg planeras.
  • Tätare samarbete med primärvården. Till exempel kan primärvårdsläkare erbjudas specialiststöd för att minska antalet remisser från vårdcentralerna.
  • Tätare dialog med kommunerna som ska leda till snabbare hemgång för utskrivningsklara patienter. Detta för att säkerställa att vårdplatser finns tillgängliga till patienter i behov av sjukhusvård.
  • Personal från akutmottagningen i Ängelholm kommer tillsammans med administrativ personal med vårdutbildning, läkarkandidater, studerande och servicevärdar att förstärka bemanningen i Helsingborg.

Sök vård på rätt nivå
Precis som vanligt kommer också invånarna att uppmanas att i första hand kontakta 1177 eller sin vårdcentral. Genom att söka vård på rätt vårdnivå minskar belastningen på akutsjukvården som kan koncentrera sig på att ta om hand om de som har störst behov på ett snabbare och bättre sätt.

Arbetet med att ge invånarna en god vård pågår givetvis året runt.

– Självklart arbetar vi också med långsiktiga åtgärder. En av våra viktigaste uppgifter är att bli en attraktiv arbetsplats och bli bättre på att behålla våra medarbetare. Därför arbetar vi också för att utveckla våra verksamheter och säkra en god arbetsmiljö, säger Thomas Wallén.

Du kanske också gillar