Hem Hälsa Skandias delårsöversikt 2022: Långsiktighet viktigt i turbulenta tider

Skandias delårsöversikt 2022: Långsiktighet viktigt i turbulenta tider

förbi admin
0 kommentarNyckeltal januari – juni 2022 (motsvarande period 2021 inom parentes): 

Koncern/Livbolag 

  • Premier i koncernen uppgick till 22,8 (20,7) miljarder kronor.
  • Tillgångar under förvaltning för koncernen uppgick till 768 miljarder kronor, jämfört med 842 miljarder kronor vid årsskiftet.
  • Totalt förvaltat kapital i livbolaget uppgick till 580 miljarder kronor, jämfört med 610 miljarder kronor vid årsskiftet.
  • Solvensgraden i livbolaget uppgick till 214 procent, jämfört med 201 procent vid årsskiftet.

Traditionell förvaltning 

  • Totalt förvaltat kapital i den traditionella livportföljen uppgick till 571 miljarder kronor, jämfört med 600 miljarder kronor vid årsskiftet.
  • Totalavkastningen uppgick till -4,8 (10,0) procent under årets första halvår. Femårsgenomsnittet uppgick till 6,5 procent.
  • Kollektiva konsolideringsgraden uppgick till 104 procent, jämfört med 114 procent vid årsskiftet.

Fondsparande

  • Tillgångar under förvaltning i fond- och depåförsäkring uppgick till 164 miljarder kronor, jämfört med 202 miljarder kronor vid årsskiftet.

Hälsa och trygghet

  • Premier uppgick till 1,9 (1,8) miljarder kronor.

Bank

  • Bolånevolymen uppgick till 90,2 miljarder kronor, jämfört med 84,2 miljarder kronor vid årsskiftet.

Frans Lindelöw, koncernchef och vd, kommenterar delårsöversikten: 

Första halvåret av 2022 har varit omvälvande. Vår förhoppning var att covid-19-pandemin skulle ta slut, men den har fortsatt att påverka världsekonomin. När sedan Ryssland invaderade Ukraina blev situationen allt värre. Inflationen har i år gjort en återkomst, vilket har tvingat centralbankerna världen över att justera räntorna kraftigt uppåt. Både inflationen och de högre räntorna har haft dramatiska effekter på såväl räntemarknaden som aktiemarknaden och har även haft en direkt påverkan på hushållen. Skandias traditionella livportfölj har en bra riskspridning, men stigande räntor och fallande börser påverkar naturligtvis även vår avkastning. Därför har vi valt att sänka återbäringsräntan till tre procent från den 1 juli.

Till följd av finansmarknadens skakiga första halvår med ett negativt börsklimat och kraftigt stigande räntor, har Skandias totala avkastning i den traditionella livportföljen varit negativ med -4,8 procent. Våra investeringar inom infrastruktur och onoterade bolag har haft en positiv utveckling bland annat tack vare en stark dollar. Givet den turbulens vi har sett på kapitalmarknaden är dock förväntan att lägre värderingar även kan slå igenom för dessa tillgångsslag.

Under våren tog vi fram tre fokusområden som ska genomsyra vår strategi på lång sikt; kundupplevelse – enkelhet och service utifrån kundernas behov, transformation – investeringar för att framtidssäkra och effektivisera Skandia inklusive processer och arbetssätt och hållbarhet – hållbart värdeskapande integrerat i kunderbjudandet. Skandia har under våren genomfört ett steg i transformationen av försäkringsaffären genom lanseringen av ett nytt faktureringssystem för tjänstepension och försäkring, som både är enklare och säkrare. Jag noterar även lovande resultat från arbetet med den hälsoobligation som Skandia utvecklat i samarbete med SEB och Region Stockholm. Obligationen är kopplad till ett hälsoprogram som hjälper till att förebygga personer i riskgrupp att utveckla diabetes. Senaste resultatet visar att majoriteten av deltagarna inte längre är i riskzonen för typ 2-diabetes efter ett år i programmet. 

Skandia är som det ledande pensionsbolaget en aktiv röst i samhällsdebatten. Att lyfta frågor som är viktiga för våra kunder och ägare är särskilt relevant i årets valår som i hög utsträckning kretsar kring frågor som rör pensioner. Därför är det roligt att vi instiftat Pensionens dag som framgent kommer att uppmärksammas årligen den första onsdagen i april.

Sist men inte minst vill jag välkomna Hans Larsson som tillträdde i maj som ny styrelseordförande för Skandia.

Delårsöversikt för januari-juni 2022 bifogas. 

All finansiell information om Skandia finns tillgänglig här. 

Resultatet för Skandiabanken har publicerats separat. Du finner det i Skandias pressrum. För ytterligare information:
Elin Mattsson, presskontakt, 0706-605958,
[email protected]

Pressrum inklusive foton finns på Skandia.se

Om Skandia
Skandia är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att du ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara frisk på vägen dit. Vi har drygt 750 miljarder kronor under förvaltning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning åt våra drygt 1,8 miljoner kunder och samtidigt bygger vi ett bättre samhälle. Hos oss finns också en bank för bolån och sparande som möjliggör att hantera hela din ekonomi från pension till räkningar. Läs mer på www.skandia.se

Taggar:Du kanske också gillar