Hem Hälsa Skanska omorganiserar i ledningen | Byggvärlden

Skanska omorganiserar i ledningen | Byggvärlden

förbi admin
0 kommentar

Skanska Sverige integrerar områdena hållbarhet och innovation genom en ny roll i ledningsteamet, samtidigt får verksamhetsgren Hus ny ledning.

Sara Gorton blir hållbarhetsdirektör för Hållbarhet och innovation, med ansvar för att samordna alla hållbarhetsområden samt processerna för innovation, det som kallas Sustainovation.

– Hållbarhet och framför allt klimatarbetet är viktigt för våra affärer och vår verksamhet, och därför ska det bli en ännu mer självklar del i ledningens strategiska arbete när vår hållbarhetsdirektör tar plats i teamet. Vi måste öka takten i vårt klimatarbete och det krävs innovation och samarbete med partners och andra för att vi ska klara våra mål, säger Magnus Persson, vd Skanska Sverige.

Ledarskapet är centralt

Eva Torberger och Staffan Andersson har utsetts till vice vd:ar för verksamhetsgren Hus. Eva med ansvar för projektutveckling och Staffan med ansvar för byggverksamheten.

– Ledarskapet är centralt för att vi ska lyckas med våra affärer och de möjligheter vi ser framöver. Eva och Staffan är erfarna ledare som bidragit till den förflyttning som vi har gjort inom Hus de senaste åren, säger Magnus Persson. 

Dan-Magnus Sköld har utsetts till operativ chef, COO, och får ansvar för en renodlad supportorganisation som består av funktionerna Hälsa och säkerhet, Inköp, Skanska Teknik, Risk Management, Operativt stöd samt IT.

Skanska Sveriges ledningsteam från 1 februari

Magnus Persson, VD

Eva Torberger, vice VD Hus projektutveckling

Staffan Andersson, vice VD Hus bygg

Lars Lindberg, vice VD Väg och anläggning

Anders Rehnström, vice VD Skanska Industrial Solutions

Pontus Winqvist, finansdirektör

Dan-Magnus Sköld, operativ chef

Sara Gorton, hållbarhetsdirektör

Jonas Andé, HR-direktör

Helena Knutsson, chefsjurist

Läs en längre intervju med Magnus Persson här.

Du kanske också gillar