Hem Hälsa Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

Stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende

förbi admin
0 kommentar

Socialdepartementet föreslår i ett utkast till lagrådsremiss stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende. Förslaget ska bland annat ge barn i skyddat boende bättre stöd, inklusive tillgång till hälso- och sjukvård och skola. En ny lag föreslås ge socialtjänsten möjlighet att bl.a. skydda barn från en våldsam förälder genom att begränsa umgängesrätt och hemlighålla barnets vistelseort.

Socialdepartementet föreslår att skyddat boende blir en boendeinsats enligt socialtjänstlagen till den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra övergrepp. Verksamheter som driver skyddat boende blir tillståndspliktiga, vilket skapar nya förutsättningar för att styra inriktning och kompetens vid skyddade boenden.

­– Barn i skyddat boende är en av vårt samhälles mest sårbara grupper. Vårt förslag innebär väsentliga förbättringar, inte minst när det gäller kommunens möjligheter att ge barn rätt stöd och tillgång till skola. Barn ska kunna skyddas mot en våldsam förälder under vistelsen i skyddat boende, säger socialminister Lena Hallengren.

Förslaget innebär att barns egna behov av stöd, hjälp och vård tillgodoses. Med stöd av en ny lag ska barn kunna placeras i skyddat boende, även när samtycke från den ena vårdnadshavaren saknas. Barnet ska kunna skyddas av socialtjänsten mot umgänge med en våldsam förälder och kunna få sin vistelseort hemlighållen för denne.

I Sverige vistas nästan lika många barn som vuxna i skyddat boende. Dessa barn har ofta blivit utsatta för våld eller upplevt våld mot sin vårdnadshavare, som nästan alltid är barnets mamma, med förödande konsekvenser för sin hälsa och utveckling. Barnen har ofta stora behov av vård och omsorg som alltför sällan tillgodoses och de blir vanligtvis inte föremål för ett eget ärende som socialtjänsten följer upp.

Reformen är en del av regeringens åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, och utgår från en överenskommelse med Miljöpartiet. Sista dagen att svara på remissen är den 1 december 2022 och ändringarna kan tidigast träda i kraft i juli 2023.

Du kanske också gillar