Hem Hälsa Styrgrupp för barns hälsa och välmående

Styrgrupp för barns hälsa och välmående

förbi admin
0 kommentar

Publicerad: onsdag, 1 februari, 2023 – 06:39

Det har tillsatts en styrgrupp för projektet Barns och ungas hälsa och välmående.

Det 3,5 åriga utvecklingsprojektet Barns och ungas hälsa och välmående syftar till att identifiera strukturella hinder för barns och ungas hälsa och välmående samt föreslå och implementera långsiktiga lösningar inom verksamheterna barnomsorg, skola, utbildning, socialvård och hälso- och sjukvård.

Styrgruppen ordförande är Ylva Lindström, byråchef för landskapets hälso- och sjukvårdsbyrå. Övriga medlemmar är landskapsläkare Knut Lönnroth, specialsakkunniga Tove Nylund, Katarina Halme-Wiklund och Emilia Wlak-Johansson.

Styrgruppen har mandat att övergripande organisera och styra projektet och anta projektplan i vilken beskrivs projektets organisering och målsättning.

Du kanske också gillar