Hem Hälsa Till minne: Agneta Darle – DN.SE

Till minne: Agneta Darle – DN.SE

förbi admin
0 kommentar

Agneta växte upp i Karlstad, yngst av fyra syskon. Maken Nils läste medicin och hon utbildade sig till sjukgymnast. Familjen fick i rask takt fyra döttrar, vilket på den tiden krävde en hemmafru när maken blev kirurg. Intresset för humaniora ledde till studier i idé- och lärdomshistoria samt konstvetenskap och resulterade i en fil kand. Hon hade en medicinhistorisk inriktning och publicerade Nils Åkermans medicinska resebrev som beskrivs som ortopedins begynnelse i Sverige. Hon ägnade även studier åt ortopederna Frans Berwald och Sven Johansson.

Med en obändig lust att förkovra sig läste Agneta medicin i Göteborg och blev läkare 1985. Hon gjorde sin specialistutbildning i geriatrik på Mölndals sjukhus och var en mycket uppskattad och engagerad läkare och kollega. Sedan tog rehabiliteringsintresset över och hon fick använda sin kompetens som sjukgymnast och läkare inom neurologisk rehabilitering på Högsbo sjukhus, där hon bidrog till uppbyggnad av ny strokeenhet.

Hon var hedersledamot i Göteborgs läkaresällskap och ordförande i Göteborgs medicinhistoriska förening.

Agneta odlade sin trädgård. Hon tog skepparexamen och deltog i kyrkans jourtjänst. Döttrarna berättar imponerade att hon kört Tjejvasan tio gånger! Agneta och Nils hade en stor vänkrets och många bjudningar formades av Agnetas goda smak och präglades av parets stora humor och sällskapstalang.

Efter en mindre lyckad hjärtoperation 2003 försämrades hennes kroppsliga hälsa och sommarstället i Bovallstrand blev allt viktigare. Där kunde hon umgås med barn, tio barnbarn och två barnbarnsbarn.

Agneta var en läkare med ovanligt gedigen kombination av medicinsk och humanistisk bildning. Många omfattades av hennes omsorg, värme och klokskap. Vi är tacksamma över att ha fått del av hennes inspirerande samvaro.

Här hittar du fler minnestexter.

Du kanske också gillar