Hem Hälsa Världen behöver mer kärlek – inte mindre – Norrtelje Tidning

Världen behöver mer kärlek – inte mindre – Norrtelje Tidning

förbi admin
0 kommentar

För oss liberaler är målet enkelt: alla ska ha samma rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Sverige har kommit en bra bit på vägen, men fortfarande vågar många hbtqi-personer inte leva öppet, och många utsätts för hatbrott och hedersförtryck.

Vi liberaler har ofta gått i spetsen för reformer på hbtqi-området. Vi är stolta över att ha varit med och infört en könsneutral äktenskapslag och adoptionslagstiftning. Vi var också det första partiet som krävde att steriliseringstvånget för transsexuella skulle slopas.

Det finns mycket kvar att göra, inte minst när det fortfarande finns höga politiska företrädare för andra partier som inte kan göra skillnad mellan hbtqi-frågor och pedofili. Därför välkomnar vi:

1. Att Regeringen har beslutat om extra statsbidrag till kommunernas och regionernas hbtqi-arbete.

2. Att Jämställdsmyndigheten fått i uppdrag av regeringen att kartlägga hbtqi-personers utsatthet och risk för utsatthet för våld i nära relationer. Hbtqi-personer är mer våldsutsatta än heterosexuella och cis-personer, men det behövs mer kunskap om våldsutsattheten.

3 Att Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag av regeringen att sammanställa kunskapsläget när det gäller jämlika förutsättningar till hälsa samt livsvillkor för hbtqi-personer. Bland annat ska orsakerna till att förutsättningarna till hälsa är olika undersökas.

På lördag deltar Liberalerna självklart i paraden på Roslagen Pride. Det gör vi för att fira de framgångar som vi har uppnått hittills, men också för att påminna om det som finns kvar att göra.

Robert Beronius (L), kommunalråd

Du kanske också gillar