Hem Hälsa Kampen för aborträtten måste föras hela tiden

Kampen för aborträtten måste föras hela tiden

förbi admin
0 kommentar

Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Kristianstadsbladet politiska hållning är liberal.

En demonstration för aborträtten vid USA:s högsta domstol, efter att uppgifter läckt om att abortlagstiftningen kan komma att rivas upp.Foto: Gemunu Amarasinghe

Häromveckan läckte det ut ett dokument från USA:s högsta domstol som visar att en majoritet av domarna kan vara beredda att riva upp den dom som kallas ”Roe vs Wade”. Domen har sedan 1973 varit vägledande för amerikansk abortlagstiftning och garanterar alla kvinnor i USA rätt till abort fram till den tjugofjärde graviditetsveckan. De konservativa domarna, som efter före detta president Trumps utnämningar i dag är i majoritet i Högsta domstolen, är även kritiska till domen ”Planned parenthood vs Case” som kom 1992 och bland annat slår fast att kvinnor inte behöver informera sin make om de beslutar sig för abort.

I samband med den konservativa våg som har sköljt över USA har flera amerikanska delstater styrda av värdekonservativa republikaner på senare år försökt att kringskära kvinnors aborträttigheter och till och med förbjuda abort. Så länge Roe vs Wade ligger som en blockering på federal nivå finns det dock ingen möjlighet att helt frånta kvinnor denna rättighet.

Skulle denna dom kullkastas av domarna i Högsta domstolen och abortfrågan åter bli en fråga som avgörs på delstatsnivå blir det en helt annan sak. I så fall kommer kvinnors rättigheter med stor sannolikhet kastas tillbaka ett halvsekel i så många som 20 delstater.

Inte bara USA skulle påverkas negativt. För abortmotståndare skulle en sådan utveckling innebära en stor seger globalt. Inte minst i Europa och Sverige skulle det innebära att det abortmotstånd som pressats tillbaka under relativt lång tid riskerar att få luft under vingarna.

”Att fatta beslut om en huruvida en graviditet ska fortskrida bör därför vara upp till den enskilda kvinnan.”

Att fri abort fortfarande inte är inskrivet i FN:s deklaration för de mänskliga rättigheterna är en skam. Samtidigt knyter aborträtten an till flera av artiklarna så tydligt att det egentligen inte borde vara nödvändigt. Som rätten till hälsa, jämställdhet, privatliv och religionsfrihet. Att bära och föda barn är något som i stor utsträckning påverkar kvinnor fysiskt såväl som psykiskt och kan innebära stora medicinska risker.

Att fatta beslut om en huruvida en graviditet ska fortskrida bör därför vara upp till den enskilda kvinnan. Dessutom är det utifrån de risker otrygga fosterfördrivningar innebär en självklarhet att vården bör finnas tillgänglig för att hjälpa till med aborter. Kvinnor kommer alltid att bli gravida, även då det inte är önskvärt eller lämpligt. Av flera skäl. Vilka dessa må vara är helt irrelevant.

Abortfrågan handlar inte bara om barn eller liv. Det handlar även om kontroll. Kontroll över kvinnor. Kontroll över kvinnors liv och kontroll över avkomman. Om det var så att de värdekonservativa egentligen ömmade för barnen eller ville skydda livets okränkbarhet, hade de lagt betydligt mer energi på att hjälpa fattiga, hemlösa och inte minst föräldralösa barn som fötts i misär på grund av att deras våldtagna tonårsmödrar förvägrats abort.

I juni förväntas den amerikanska Högsta domstolen fatta sitt beslut i abortfrågan. Men det finns ingen anledning att vänta på det. Kampen för att värna kvinnors rätt till sin reproduktiva hälsa måste pågå hela tiden, överallt, tills målet om fri och trygg abort för alla är nått.

Du kanske också gillar